Nieuws

Varkensketen antibioticavrij, tweede fase

Gepubliceerd op
2 augustus 2012

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is onlangs gestart met de tweede fase van het innovatieprogramma antibioticavrije keten.

Deze bestaat uit een omvangrijke nulmeting onder 25 bedrijven die van essentieel belang is bij het bepalen van de schaalbaarheid van antibioticavrij varkens houden. Zie voor het complete bericht de website van de KDV. In januari van dit jaar zijn de resultaten van de eerste fase van dit Innovatieproject gepresenteerd. Zie voor deze rapportage de website van het Innovatie Netwerk.