Nieuws

Veehouderij en behoud van natuur en landschap gaan heel goed samen

Gepubliceerd op
10 mei 2012

Er zijn veel mogelijkheden om veehouderij en natuur en landschap te integreren. Dit laat Wageningen UR Livestock Research zien in de brochure ‘Groen ondernemen met veehouderij, een nieuwe werkelijkheid’. De brochure bevat innovatieve ideeën die aantonen dat natuurgebieden geen bedreiging hoeven te zijn voor veehouders, maar juist mogelijkheden bieden voor verdere bedrijfsontwikkeling. Daarvoor is samenwerking tussen veehouders en onderzoekers, provincies, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en ketenpartijen essentieel.

Groen ondernemen met veehouderij

Minder subsidie

Behoud van natuur en landschap en veehouderij lijken onverenigbaar. Natuur- en landschapssubsidies en EU-gelden zullen de komende jaren fors dalen, en mogelijk in de toekomst zelfs vervallen. Voor veel veehouders lijkt het dan niet meer rendabel om weidevogels te beschermen of om bij te dragen aan natuur- en landschapsbeheer. Ook hebben veehouders last van de nabijheid van natuurgebieden (Natura 2000). Ze mogen alleen uitbreiden als ze hun ammoniakuitstoot weten terug te dringen.

Kennis en slimme technieken

De brochure van Wageningen UR Livestock Research maakt duidelijk dat natuur en landschap en veehouderij juist veel voor elkaar kunnen betekenen. Door kennis en slimme technieken toe te passen kan de veehouder de natuur gebruiken om kosten te besparen en extra inkomsten te genereren. Tegelijkertijd beschermen ze met dergelijke maatregelen de natuur en het landschap.

Zo kunnen veehouders materiaal uit natuurgebieden gebruiken als bodem voor melkvee, of een extra waarde toekennen aan producten en deze extra waarde vermarkten. Veehouders kunnen door de natuur te beschermen zelfs hun bedrijf verder ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld op een slimme manier op maat bemesten en melkveehouders, ook ondernemers met grote bedrijven, kunnen hun melkvee langer weiden en in de wei melken. Op die manier verlagen ze de ammoniakemissie. Dat creëert ruimte voor bedrijfsuitbreidingen, maar is ook goed voor de natuur.

Voor een praktijkrijpe toepassing van de innovaties is het wel nodig om de ideeën verder uit te werken en in de praktijk te testen. Dit kan het beste in samenwerking: veehouders samen met onderzoekers, provincies, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en ketenpartijen.

Download de brochure

De brochure ‘Groen ondernemen met veehouderij, een nieuwe werkelijkheid’ kunt u gratis downloaden.