Nieuws

Veel animo voor “Innoveren zonder grenzen”

Gepubliceerd op
4 oktober 2013

Donderdag 26 september heeft de tweede Partnershipbijeenkomst van dit jaar plaatsgevonden. Met bijna 50 aanmeldingen was er veel animo voor deze bijeenkomst. Wellicht heeft de nieuwe locatie daaraan positief bijgedragen. De bijeenkomst werd namelijk gehouden in de Ontdekfabriek. Een dynamische locatie binnen Brainport Eindhoven waar we samen met onze gastsprekers ideeën tot leven hebben gebracht.

Deze avond hadden we maar liefst drie gastsprekers; Joep Brouwers van Brainport Development en het duo Tom Stefels en Bart Vandehoek van BeaconPartners. Alle drie van buiten de sector met een frisse blik op de varkenshouderijketen.

Joep Brouwers nam ons mee in de geschiedenis van Brainport Eindhoven en de invloed van deze ‘hightech’ regio op de rest van de wereld. Brainport bedenkt, maakt en verkoopt ‘de producten van morgen’. Dit is historisch gegroeid vanaf de industriële revolutie. Het succes van Brainport is het resultaat van regionale en internationale samenwerking. Tussen de maakindustrie en kennisinstellingen. Tussen producenten, designers en marketeers. En tussen concurrenten. Net zoals in ons Partnership.

De intensieve 'triple helix' samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen (o.a. TU Eindhoven) en de regionale overheid schept een gunstig ondernemersklimaat. Zowel voor multinationals (o.a. ASML) als voor het (toeleverend) midden- en kleinbedrijf. Hier liggen in de varkenshouderijketen zeker nog volop kansen.

Tom Stefels en Bart Vandehoek van BeaconPartners weten hoe je grip krijgt op het innovatieproces van idee tot nieuw product voor de markt. Zij zijn gespecialiseerd in het leiden van complexe productinnovaties voor samenwerkingsverbanden met zowel MKB bedrijven als multinationals in diverse sectoren. Op basis van jarenlange ervaring hebben zij werkmethoden voor innovatieprojecten ontwikkeld. Praktische handvatten die een structurele aanpak garanderen, risico’s afbouwen en onnodige zoektochten voorkomen: The Innovation Highway van BeaconPartners.

Hun boodschap aan het Partnership luidt: “First think, then run

Graag willen wij  de kennis en kunde van Beaconpartners beschikbaar stellen voor een ‘try out’ ideeënsessie. Over enkele weken  ontvangen alle leden van het Partnership hiervoor een uitnodiging. Wordt spoedig vervolgd...