Nieuws

Veel belangstelling voor KringloopWijzer

Gepubliceerd op
12 september 2013

De open dag op KTC De Marke op 11 september was met 350 bezoekers goed bezocht. De bezoekers waren vooral geïnteresseerd in het verbeteren van de technische resultaten op bedrijfsniveau wat zichtbaar wordt door het toepassen van de KringloopWijzer.

Het optimaliseren van de technische resultaten vinden veel melkveehouders op dit moment een belangrijk item binnen hun bedrijfsvoering. Ze richten zich op het verbeteren van zowel het financiële resultaat, alsook op milieukundige duurzaamheid. De KringloopWijzer speelt hierbij een centrale rol.

Technische thema's

Dat bleek op de open dag van KTC De Marke en ForFarmers Hendrix. Het thema ‘Loop de kringloop en word Wijzer’ werd ingevuld door presentaties rondom technische thema’s, zoals bodem, bemesting, gewas, conservering, voeding. Allemaal onderwerpen die deel uit maken van de KringloopWijzer o.a.: BEX, BEA, BEP en broeikasgassen. Het juist toepassen van de KringloopWijzer leidt tot verbetering van het technische resultaat tot meer productie ruimte met een lagere milieubelasting. Dit genereert weer een beter inkomen.

Veel te zien

Naast de KringloopWijzer hebben de bezoekers ook kennis gemaakt met de nieuwe LED verlichting in de stal en de zonnepanelen op het dak. Daarnaast was er informatie over verschillende bioraffinagesystemen en konden de bezoekers de gewassen van het demoveld van ‘Melkers van Morgen’ bekijken.