Nieuws

Veel belangstelling voor themamiddag 'Voetzoollaesies vleeskuikens'

Gepubliceerd op
10 mei 2012

Op 9 mei 2012 organiseerde Wageningen UR Livestock Research in Wijchen een geslaagde themamiddag vleeskuikens met als thema ‘voetzoollaesies bij vleeskuikens’. Dat dit onderwerp leeft in het veld bleek uit de grote opkomst van meer dan 100 mensen uit de sector, waaronder pluimveehouders, voerfabrikanten en beleidsmakers.

voetzoollaesies

Tijdens de middag waren er diverse lezingen. Voor de pauze vertelde Arjan van Dijk (PPE) het een en ander over de huidige en toekomstige regelgeving voor vleeskuikens en ging Ingrid de Jong (Wageningen UR Livestock Research) in op de huidige stand van zaken in Nederland met betrekking tot voetzoollaesies. Na de pauze was er een lezing van Jan van Harn (Wageningen UR Livestock Research) over de onderzoekresultaten om voetzoollaesies te voorkomen. Als vierde en laatste spreker vertelde Willem Dekker, praktiserend vleeskuikenhouder in Denemarken, over de Deense voetzoollaesies regelgeving. Deze regelgeving is daar al sinds 2004 van kracht. Alle lezingen waren aanleiding tot een levendige discussie.

Voor diegenen die niet in de gelegenheid waren de themamiddag bij te wonen wordt verwezen naar onderstaand overzicht waarin u de lezingen kunt downloaden:

Overzicht lezingen

Waaier 'Praktische tips om voetzoollaesies te voorkomen'

voetzoollaesies

Naar aanleiding van het onderzoek naar managementfactoren om voetzoollaesies te voorkomen heeft Wageningen UR Livestock Research een waaier gemaakt met praktische tips voor vleeskuikenhouders. Alle Nederlandse vleeskuikenhouders hebben deze waaier inmiddels via het PPE ontvangen. Voor andere belangstellenden zijn nog enkele exemplaren (hardcopy's) beschikbaar. U kunt een exemplaar van de waaier aanvragen door een email te sturen naar Ingrid de Jong.

Uiteraard kunt u de waaier hier ook downloaden: