Mosselwad. Jonge zaadbanken mosselen. Foto: Bruno Ens

Nieuws

Veel nieuwe mosselbanken in 2012

Gepubliceerd op
25 februari 2013

In de Waddenzee zijn in 2012 veel nieuwe mosselbanken ontstaan. Dit is voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad, waar IMARES Wageningen UR bij betrokken is, zien dat vooral in de oostelijke Waddenzee veel nieuwe zaadbanken met jonge mosselen te vinden zijn.

De rijksoverheid wil meer oude en stabiele mosselbanken in de Waddenzee omdat ze sterk bijdragen aan de natuurwaarden waar de Waddenzee beroemd om is. Het project Mosselwad beoogt het herstel van mosselbanken in de Waddenzee te bevorderen door de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken (bestaande en experimentele) te volgen en op basis van deze studies nieuwe experimentele mosselbanken aan te leggen.

Sinds 1995 inventariseert IMARES ieder voor- en najaar het aantal mosselbanken: zijn er banken bijgekomen of zijn er verdwenen. Oppervlakte en dikte van de mosselbanken wordt gemeten en de ontwikkeling van de mosselen gevolgd: de grootte van de mosselen wordt gemeten en aantallen geteld. De aangroei en het afsterven van mosselen wordt in kaart gebracht. Het onderzoek is erop gericht om te kunnen verklaren waarom er op bepaalde plekken wel mosselbanken liggen en op andere niet, waarom ze verdwijnen en welke factoren daar verantwoordelijk voor zijn. Experimenten zijn uitgevoerd waarbij mosselen op bestaande schelpbanken (oesters/mosselen) zijn aangebracht en de ontwikkeling van deze mosselbanken is gevolgd. Met de onderzoeksgegevens kan IMARES adviseren over de aanleg en herstel van mosselbanken in de Waddenzee.

De oudste mosselbank dateert uit 1994. Tussen 1984 en 1991 zijn alle mosselbanken verdwenen vanwege de visserij. Sinds 1994 nam het aantal langzaam weer toe en in 2001 kwam er in een keer 4000 ha jonge mosselbank bij. De winters daarna verdween weer veel. In 2005 was er weer een redelijke broedval van ongeveer 1000 ha. Daarna was er alleen maar geleidelijke achteruitgang. Gelukkig zijn er in 2012 eindelijk weer veel nieuwe jonge mosselbanken zijn ontstaan. In april 2013 bekijken onderzoekers van IMARES hoe deze jonge mosselbanken de winterperiode hebben overleefd.

Mosselwad is gefinancierd door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Noord-Holland en Friesland en zal lopen tot 2015.  

Mosselwad: vereniging Kust & Zee samen met IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SOVON Vogelonderzoek Nederland en Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen.

Foto: Bruno Ens