Nieuws

Veel telers uit binnen- en buitenland op Landelijke PREIdag

Gepubliceerd op
14 oktober 2013

Het herfstachtige weer van 11 oktober weerhield de preiteler niet om aan de Landelijke PREIdag deel te nemen. De bezoekers kwamen niet alleen uit Nederland maar ook uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen en de Scandinavische landen. Circa 400 mensen, voornamelijk preitelers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de keten, bezochten het evenement op PPO locatie Vredepeel. Zowel de inhoudelijke thema’s in het veld als ook de machinedemonstraties en de bedrijvenmarkt met 25 standhouders kregen volop aandacht. De PREIdag startte met een opening door Jan Roefs, voorzitter vollegrondsgroenten LTO Nederland gevolgd door een inleiding door Nunhems Netherlands BV met als titel: “Lever prei met toegevoegde waarde”.

Teelt op water

Op het praktijkbedrijf van Robert Sandee in Kamperland drijft sinds dit jaar 400 vierkante meter prei op water. Bij de proefopstelling van de teelt op water in Vredepeel werden de eerste praktijkervaringen met de bezoekers gedeeld door onderzoekers van WageningenUR.

Bemesting en bodemkwaliteit

Bemesten van prei met de huidige en in de toekomst mogelijk nog strenger wordende normen is niet eenvoudig. Bij een aantal demonstraties werd ingegaan op dit thema. Het demonstratieproject Schoon, zuinig en precies bemesten toonde een precisie-bemester, die door Basrijs BV ontwikkeld is, voor de emissiearme toediening van vloeibare groene meststoffen. Bij de demonstratie werd gewerkt met spuiloog opgewaardeerd met ureum tot 20% N. Deze machine kan in de fronthef gemonteerd worden bij toepassing van schoffelen en aanaarden of gemonteerd worden op de plantmachine.

De bedrijven Attero en Orgaplus hadden een demo aangelegd met twee nieuwe producten: Pluscompost Sierteelt en Pluscompost Hi-cal. Het behoud en mogelijk verbeteren van de bodemkwaliteit door voldoende aanvoer van organische stof en andere elementen binnen de huidige wetgeving is van groot belang voor het behoud van een voldoende opbrengst en kwaliteit van de prei. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.

De bedrijven Mertens en TimacAgro presenteerden samen een demo met diverse meststoffen (Cultan, Activ’N, Entec en Multigrow) als bijbemesting bij een basisgift dierlijke mest.

In de tent van Agrifirm waren preiplanten uit het gebreksziektenveld van PPO locatie Kooijenburg te bezichtigen. De adviseurs van Agrifirm gaven hierbij een toelichting. Opvallend was het grote effect van een goede kalivoorziening.

Verder waren de rassendemo’s van de kweekbedrijven: Bejo, Nunhems, Enza, Syngenta en Seminis een blikvanger. Hier werd tijdens de rondgang uitgebreid stilgestaan.

Drie thema's bij gewasbescherming

Op gebied van gewasbescherming waren drie thema’s te bezoeken. Agrifirm Plant presenteerde een schimmelbestrijdingsproef, die in samenwerking met diverse gewasbeschermingsfabrikanten was aangelegd. Er is een ruim aanbod van middelen, echter het is belangrlijk deze op het juiste moment in te zetten en middelen uit diverse groepen met elkaar af te wisselen om resistentie te voorkomen.

In een veldproef van het veredelingsonderzoek tripsresistentie in prei konden de bezoekers diverse preirassen en wilde verwanten van prei bekijken die onderzocht worden op hun mogelijke potentie in tripsresistentie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR. Diverse kweekbedrijven zijn hierbij betrokken. In een ander proefveld presenteerde PPO nieuwe strategieën in de aanpak van tripsbestrijding. Eén van de zoektochten is om de verpopping in de bodem te doorbreken door de poppen aan te pakken met een bodembehandeling.

Prei telen met precisie

Ook in de preiteelt is het gebruik van GPS niet meer weg te denken. Dat bleek uit de demonstratie planten, schoffelen en rooien met tractoren en machines voorzien van RTK GPS. Deze demonstraties, die door Agrometius en DLV Plant vakkundig werden toegelicht, werden met veel belangstelling gevolgd.

De organisatie van de Landelijke PREIdag was in handen van PPO Vredepeel, DLV Plant, LTO Vollegrondsgroente.net en de LTO organisaties LLTB & ZLTO.