Nieuws

Veendiktekaart Noord-Nederland

Gepubliceerd op
4 oktober 2013

In het project “Actualisatie bodemkaart veengebieden” is voor een groot gebied in Noord-Nederland de veendiktekaart gereed.

De kaart is vervaardigd met behulp van Digitale Bodemkartering. Een methode waarbij uit een combinatie van bodemgegevens uit veldwaarnemingen en informatie over o.a. reliëf maaivelddaling, grondwaterstanddiepte en grondgebruiksreeksen kaartbeelden worden gecreëerd. Om te beschikken over actuele inputgegevens over veendikte is op meer dan 4000 locaties de veendikte opnieuw vastgesteld.

veendikteNoordNL.jpg