Promotie

Veiligheid en werkzaamheid van ijzersuppletie van zwangere Keniaanse vrouwen

IJzersuppletie tijdens de zwangerschap leidt tot enorme verbeteringen in de gezondheid van kinderen. Dit is de belangrijkste bevinding van een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerde interventie-studie die werd uitgevoerd op het Keniaanse platteland, en is mogelijk de sleutel tot het verbeteren van overlevingskansen van nieuwgeboren baby’s in ontwikkelingslanden.

Promovendus MN (Martin) Mwangi
Promotor prof.dr.ir. HFJ (Huub) Savelkoul
Copromotor Hans Verhoef
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Celbiologie en immunologie
Datum

ma 26 mei 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

IJzersuppletie verhoogde het geboortegewicht met 143g. Deze toename in geboortegewicht werd vooral verkregen door een verhoging van het foetale gewicht gegeven de zwangerschapsduur, maar ook ten dele doordat kinderen bij geboorte langer waren wanneer hun moeders ijzer hadden ontvangen. Er waren sterke aanwijzingen dat het effect van ijzer op geboortegewicht afhangt van de ijzerstatus bij aanvang van de interventie. Bij moeders die aanvankelijk ijzergebrek hadden, leidde ijzersuppletie tot een toename van geboortegewicht van 249g.

Geboortegewicht sleutelfactor tot overleven

Deze bevindingen zijn uitermate belangrijk omdat geboortegewicht de sleutelfactor is tot overleven van pasgeboren baby’s in de eerste maand van hun leven. Ter vergelijking, bestrijding van malaria en stoppen met roken worden geacht te leiden tot een toename van geboortegewicht van 170 g respectievelijk 200g. IJzergebrek komt ook in Nederland bij zwangere vrouwen vaak voor, alhoewel gegevens hierover niet systematisch worden verzameld.