Nieuws

Veldwerk Gt-actualisatie bereikt Zeeland

Gepubliceerd op
4 oktober 2013

De veldcampagne voor de actualisatie van de Gt-kaart van Holoceen Nederland, die in 2011 begon in Groningen en Friesland, heeft inmiddels einddoel Zeeland bereikt.

Recent zijn namelijk de stambuizen in Zuid-Holland en Zeeland in het veld beoordeeld op bruikbaarheid voor de actualisatie. Dit leverde uiteindelijk een selectie van 30 stambuizen op. Het aantal te bezoeken buizen ligt meestal drie- a viermaal hoger. Dit jaar vinden de gerichte opnames plaats in Noord-Holland en Flevoland.

De gerichte opname voor de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) is al achter de rug, de opname voor de GLG (Gemiddelde Laagste Grondwaterstand) komt op een geschikt moment in de loop van dit jaar. Volgend jaar sluiten we de veldcampagne af met gerichte opnames in Zuid-Holland en Zeeland, en dan start de verwerking van de gegevens tot een geactualiseerde kaart.  

Veldwerk Gt-actualisatie bereikt Zeeland