Nieuws

Vele handen maken licht werk bij Fruit4Sport

Gepubliceerd op
28 november 2013

Door samenwerking tussen vrijwilligers van Fruit4Sport en van ‘Natuur, je beste buur’ zijn op 23 november in amper drie uur tijd de bomen van Fruit4Sport op de sportaccommodaties Middenmeer en Voorland in stadsdeel Oost in Amsterdam, voorzien van stalmest.

Door met een groep van buurtbewoners van boomgaard naar boomgaard te verkassen, in plaats van de groep te verdelen over de sportaccommodatie van 40 hectare, werd ook gewerkt aan de onderlinge buurtcontacten. Marc Ravesloot, projectleider van Fruit4Sport: “Sportende kinderen die nieuwsgierig kwamen kijken gaven aan nooit meer appels te zullen eten. Ze wisten niet dat er poep nodig was voor een gezonde appelboom! Bah!”. Marc is erg blij dat de gemeente Amsterdam het initiatief heeft genomen tot dit flankerende project in Amsterdam Oost met volop aandacht voor natuur en milieueducatie voor jonge kinderen.

Fruit4School

Naast Fruit4Sport wordt er in Amsterdam vanaf 1 januari ook gestart met de ontwikkeling van het concept Fruit4School. Een concept waarbij op schoolpleinen fruit geproduceerd wordt, gekoppeld aan milieueducatie waarbij het geteelde fruit in de klassen wordt gegeten en kan worden aangevuld door de lokale groenteman en, niet te vergeten, de ouders. Marc: “Omdat beide projecten in hetzelfde stadsdeel worden uitgevoerd ontstaat er een ‘verbinding’. Basisschoolkinderen herkennen de Fruit4Sport boomgaarden, op weg naar hun sportvereniging, en vormen zo de toekomstige actieve buurtbewoners rond projecten als Fruit4Sport.