Nieuws

Veni's voor acht jonge Wageningse onderzoekers

Gepubliceerd op
23 juli 2013

Aan acht jonge wetenschappers van Wageningen UR (University & Research centre) is dit jaar een Veni-beurs toegekend. Met deze beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen recent gepromoveerden drie jaar lang vernieuwend onderzoek doen.

Talentvolle wetenschappers

De acht talentvolle Wageningse onderzoekers die Veni-financiering krijgen zijn (op alfabetische volgorde):

  • Christina Ankjærgaard, Bodemgeografie en landschap
  • Marian Bemer, Moleculaire Biologie
  • Klaas Bouwmeester, Fytopathologie
  • Colette Broekgaarden, Plantenveredeling
  • Mireille van Damme, Fytopathologie
  • Kathleen Neumann, Geo-information Science and Remote Sensing
  • Eveline Verhulst, Erfelijkheidsleer
  • Niels Verhulst, Entomologie

Onderwerpen van onderzoek

Christina Ankjærgaard wil nauwkeurig dateren wanneer de eerste mensen vanuit Afrika naar Europa zijn gekomen en hoe de migratie binnen Europa zich vervolgens voltrokken heeft.

Marian Bemer zal onderzoeken hoe, waar en waarom eiwitten in de organen van bloemen samenwerken bij de bloemvorming.

Klaas Bouwmeester werkt aan het weerbaarder maken van paprika- en tomatenplanten tegen diverse plantenziekten.

Colette Broekgaarden gaat na hoe plantenetende insecten de verdedigingsmechanismen van planten in hun eigen voordeel weten te manipuleren.

Mireille van Damme wil planten weerbaarder maken tegen schimmelinfecties door aanpassingen aan populaties kleine RNA's in planten.

Kathleen Neumann onderzoekt causale verbanden tussen veranderingen in leefomgevingen, bevolkingsdruk en migratie.

Eveline Verhulst wil met een bacterie die het geslacht van nakomelingen van de sluipwesp beïnvloedt de voortplanting manipuleren van zowel nuttige als schadelijke insecten.

Niels Verhulst onderzoekt welke muggen zowel mensen als apen bijten en op die manier ziektes tussen apen en mensen kunnen overbrengen.