Verantwoord meer voedsel

Achtergronden bij onze advertenties

Verantwoord meer voedsel

Met toenemende welvaart in de wereld verdubbelt naar verwachting de vraag naar melk en vlees tussen nu en 2050. Meer melkkoeien betekent meer veevoer, mest en uitstoot van broeikasgassen. Wageningse wetenschappers werken aan methoden om de milieudruk te beperken.

Bijvoorbeeld door koeien te fokken die langer leven en langer productief zijn. Dan zijn er minder koeien nodig. Zo kan milieuwinst worden geboekt terwijl het inkomen van melkveehouders gelijk blijft. ‘Verantwoorde groei’ is het thema van de opening van het academisch jaar van Wageningen UR op 2 september.

 

Ik geloof dat een duurzame veehouderij mogelijk is door het slim combineren van innovaties in de keten. Modelonderzoek stelt ons in staat om de effecten van innovaties ten aanzien van verschillende aspecten van duurzaamheid in kaart te brengen. Recent onderzoek laat zien dat het verlengen van levensduur relatief belangrijker wordt ten opzichte van het verhogen van de melkproductie wanneer fokkerij zich, naast winstgevendheid, ook richt op het verminderen van broeikasgasemissies.
Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

Meer informatie

Relevante websites