Evenement

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden (met name praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen) voor het eigen bedrijf.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool & Aeres Hogeschool
Datum

di 16 maart 2021

Duur 3 dagdelen
Locatie Online
Prijs € 800,00

Voor wie is deze cursus?

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Programma en onderwerpen

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat je deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd hebt. Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de gratis online masterclass stikstof in de landbouw

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats in groepjes van maximaal acht cursisten onder leiding van docenten. Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf. Je kiest 3 van de 4 inhoudelijke onderwerpen. De vierde bijeenkomst gaat over verdienmodellen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en de voorbereidende opdracht heeft gemaakt. Hierbij moet je denken aan het vooraf aanleveren van jouw vraagstuk(ken) zodat we in de bijeenkomst met jouw eigen casus aan de slag kunnen gaan.

De inhoud van de cursus richt zich op praktische handvaten en verdienmodellen voor het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector en van andere sectoren
  • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
  • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing in het eigen bedrijf
  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
  • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Meer informatie & inschrijven

Voor verdere informatie en inschrijven kunt terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.

Veelgestelde vragen

FAQ

Meer cursussen en trainingen

Agenda

Maatwerk

Nieuwsbrief

Aanmelden