Cursus

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland
Datum

do 9 september 2021

Duur 4 dagdelen
Prijs € 800,00
Format Op locatie
Credits Certificaat

Data: 9 en 23 september, 7 en 14 oktober
Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00
Organisatie/locatie: HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch

De cursussen bieden we aan in verschillende delen van het land. Indien de situatie rondom Corona het nog niet toelaat om de bijeenkomsten fysiek te houden, zijn we genoodzaakt om de cursus online aan te bieden.

Voor wie is deze cursus?

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Programma en onderwerpen

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.  De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector
  • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving ten aanzien van stikstof
  • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf
  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
  • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Online modules als voorbereiding
Voor de melkveehouderij zijn online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. De kringloopwijzer is daarbij één van de hulpmiddelen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken.

Meer informatie & inschrijven

Voor verdere informatie en inschrijven kun je terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.