Op locatie

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland
Datum

di 8 november 2022

Duur 3 bijeenkomsten van 13.30 - 16.00 uur
Locatie Dronten
Prijs € 800,00
Format Op locatie
Certificaat Certificaat
Groepsformaat 8-20

Voor meer informatie en inschrijven bezoek de HAS website.