Product of dienst

Vereenvoudigde geomorfologische kaart

Van de geomorfologische kaart is ook een vereenvoudigde versie beschikbaar. Deze versie kent ca. 30 legenda-eenheden.

Potentieel gebruik

Zoals vermeld bij de kaart 1 : 50 000, echter voor globale toepassingen

Toepassingsschaal

1 : 100 000 – 1 : 250 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbare formaten

Als de gewone versie

Prijs

Als de gewone versie