Studentinformatie

Vergelijk de master Biotechnology

Over de master Biotechnology

Via de master Biotechnology word je expert op een deelgebied van de biotechnologie. Deze eigen expertise kun je toepassen in interdisciplinaire biotechnologische projecten en processen. De opleiding geeft mogelijkheid tot specialisatie in de volgende richtingen:

  • Cellulaire moleculaire biotechnologie
  • Procestechnologie
  • Levensmiddelenbiotechnologie
  • Milieubiotechnologie
  • Medische biotechnologie
  • Bio-based technology
  • Marine biotechnologie

Bij alle specialisaties volg je één jaar specialistische vakken en doe je één jaar onderzoek via een afstudeeropdracht aan de universiteit en een stage buiten de universiteit.

Vergelijk de master Biotechnology met soortgelijke opleidingen in Nederland

Een soortgelijke opleiding bestaat in Nederland alleen aan Wageningen University.

Verschillen tussen de master Biotechnology en verwante opleidingen aan Wageningen University

Er zijn drie Wageningse masteropleidingen die raakvlakken hebben:

  • Master Plant Biotechnology: De MSc Plant Biotechnology richt zich op hele organismen (planten) terwijl je tijdens de MSc Biotechnology alle cellen danwel organismen bestudeert die in reactoren gekweekt worden.
  • Master Bioinformatics: Deze opleiding richt zich op het ontwikkelen van ICT-tools om grote datasets te analyseren, die worden gegenereerd door ~omics.
  • Master Food Technology. Zowel binnen Biotechnology als Food Technology kun je de specialisatie Food Biotechnology volgen. Binnen Food Technology ligt de nadruk meer op het product, bij Biotechnology meer op het proces.  
Ga terug naar de opleiding Biotechnology