Studentinformatie

Vergelijk de master Earth and Environment

Over de master Earth and Environment

Bij de master Earth and Environment aan Wageningen University hou je je bezig met de natuurwetenschappelijke processen die onze aarde leefbaar maken. De nadruk ligt vooral op het begrijpen van samenhangende fysische, chemische en biologische processen en op het ontwikkelen van modellen die deze processen beschrijven. Daarmee kunnen scenario’s worden ontwikkeld die aantonen wat er kan gebeuren op lokale, regionale en/of mondiale schaal en ook op welke tijdschaal deze veranderingen zullen plaatsvinden. Op deze manier ben je in staat vraagstukken op te lossen die zich richten op de invloed van menselijke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, biodiversiteit of watermanagement.

Vergelijk de master Earth and Environment met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • De opleiding Earth Sciences aan de Universiteit van Amsterdam heeft raakvlakken met de master Earth and Environment maar richt zich vooral op de hydrologische en geologische processen en de invloed van mensen en klimaatverandering. Bij Earth and Environment ligt de nadruk op het hele aardse systeem, bestaande uit hydrologische, geologische én atmosferische processen, de zogenaamde ‘kritische zone’.
  • De opleiding Earth Sciences aan de Universiteit Utrecht lijkt in veel aspecten op de master Earth and Environment maar richt zich vooral op het aquatische aspect van het ‘Systeem aarde’. Bij Earth and Environment onderzoek je hoe alle processen op en in de aarde met elkaar samenhangen.
  • De opleiding Applied Earth Sciences aan de Technische Universiteit Delft slaat een brug tussen geologie, techniek, en maatschappelijke en economische vraagstukken. Hiermee heeft deze opleiding raakvlakken met de master Earth and Environment. Waar Earth en Environment zich onderscheidt door de interdisciplinaire aanpak van het hele ‘Systeem aarde’, onderscheidt Applied Earth Sciences zich door vooral de technische aspecten te belichten.
  • De opleiding Earth Sciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam richt zich met onder andere geologie, sedimentologie en Isotopen-geochemie meer op de geologische kant van het ‘Systeem aarde’. Bij de master Earth and Environment leer je aan de hand van een geïntegreerde aardsysteem benadering in combinatie met een gedegen disciplinaire training, complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Verschillen tussen de master Earth and Environment en verwante opleidingen aan Wageningen University

  • De master Forest and Nature Conservation richt zich op het begrijpen en beheren van bos- en natuurgebieden waarbij zowel ecologische, maatschappelijk als beheertechnische aspecten aan bod komen. Bij Earth and Environment kijk je niet alleen naar bos- en natuurgebieden maar ligt de nadruk vooral op de natuurwetenschappelijke aspecten van het hele ‘Systeem aarde’. Zo richt je je bij de thesis track Nature Conservation and Plant Ecology op de relatie tussen het biotische en a-biotische milieu daar waar de specialisatie Ecology van Forest and Nature Conservation zich vooral richt op de biotische aspecten.
  • Bij de master Environmental Sciences krijg je inzicht in de karakterisieken en sociaal-economische oorzaken van milieuvervuiling en de degradatie van onze natuurlijke leefomgeving, om vervolgens te werken aan het voorkomen of beperken hiervan. Bij Earth and Environment leer je de processen in de ‘kritieke zone’ te begrijpen op basis waarvan je modellen ontwikkelt die de menselijke invloed op het milieu kunnen voorspellen.
  • Ook de master International Land and Water Management heeft raakvlakken met Earth and Environment maar bij deze opleiding richt je je op de fysische, technische en sociaal-economische aspecten van land- en watermanagement en leer je hoe we zo efficient mogelijk onze (schaarse) natuurlijke hulpbronnen kunnen gebruiken. Bij Earth and Environment ligt de nadruk specifiek op het begrijpen van de fysische, chemische en biologische processen van ‘Systeem aarde’ en wordt er minder aandacht besteed aan de sociaal-economische aspecten. Daar waar International Land and Water Management voor zowel gamma- als bètastudenten toegankelijk is, is Earth and Environment vooral bedoeld voor bètastudenten.
> ga terug naar de opleiding Earth and Environment