Studentinformatie

Vergelijk de master Leisure, Tourism and Environment

Over de master Leisure, Tourism and Environment

De master Leisure, Tourism and Environment is een van de weinige vrijetijd- en toerismeopleidingen die geen nadruk legt op management of marketingperspectieven. In tegendeel: deze master heeft een sterk academische en interdisciplinaire benadering waarbij er kritisch naar vrije tijd en toerisme wordt gekeken. Vrije tijd en toerisme behoren tot de sterkst groeiende industrieën in de wereld, en staan op nummer-1 als het gaat over structurele werkgelegenheid. De opleiding telt dan ook een zeer diverse groep studenten vanuit de hele wereld die hun scope willen verbreden door middel van sociaal-culturele analyses in relatie tot vrije tijd en toerisme. De opleiding biedt daarbij mogelijkheden om een minor te volgen, zoals bijvoorbeeld International Development, Environmental Policy, of Cultural Geography.

Vergelijk de master Leisure, Tourism and Environment met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • Master Leisure Studies aan Tilburg University. De focus ligt hier op interactieve processen tussen verschillende actoren in de vrijetijdssector. Deze opleiding kijkt vooral naar vraag-en-aanbodprocessen, waar de master Leisure, Tourism and Environment de keuze maakt voor een kritische houding richting culturele, sociale en ruimtelijke analyse. Bovendien ligt er in Wageningen veel meer nadruk op toerisme.
  • Master Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam (duaal). Deze opleiding kijkt vooral naar de bescherming en conservering van cultureel erfgoed zoals theater, musea, of immateriële uitingen in alledaagse cultuur. Ook al gaat het bij deze opleiding ook om gerelateerde niches als erfgoedtoerisme, het heeft niet het specifieke cultureel-geografische en internationale karakter van Leisure, Tourism and Environment.
  • Hbo-master Tourism Destination Management aan de NHTV in Breda. Deze opleiding heeft ook een interdisciplinair karakter maar benadrukt de professionele kennisontwikkeling die nodig is om organisaties in internationaal toerisme goed te kunnen laten opereren. De focus ligt vooral op economische ontwikkeling, waar de academische master Leisure, Tourism and Environment juist naar sociaal-culturele verbreding zoekt.

Verschillen tussen de master Leisure, Tourism and Environment en verwante masteropleidingen aan Wageningen University

  • De master International Development Studies heeft ook een kritisch interdisciplinair perspectief bij de analyse van internationale ontwikkeling. Binnen deze opleiding zijn verscheidene specialisaties mogelijk: Sociology of Development, Economics of Development, en Communication,Technology and Policy. De master Leisure, Tourism and Environment besteedt veel aandacht aan vrije tijd en toerisme als mogelijke instrumenten voor internationale ontwikkeling, maar bestudeert dit vooral vanuit sociaal-culturele en cultureel geografische theorie.
  • Bij de master Environmental Sciences leer je met behulp van natuurwetenschappelijke, technologische en sociaalwetenschappelijke inzichten innovatieve methoden te ontwikkelen om duurzaamheid van de leefomgeving te verbeteren. De term omgeving geeft bij de master Leisure, Tourism and Environment aan dat vrije tijd en toerisme vooral worden bekeken in relatie tot complexe sociale, culturele, economische en geografische veranderingsprocessen. De opleiding heeft dan ook een sociaal-culturele en cultureel-geografische invalshoek.
  • De master Landscape Architecture and Planning gaat vooral over de wijze waarop concrete plannen en ontwerpen over het toekomstige landschap worden gemaakt en onderbouwd, waar Leisure, Tourism and Environment de recreatieve en toeristische beleving en ervaring van het landschap bestudeert. Daarbij spelen naast recreatie en toerisme ook volkshuisvesting, landbouw, industrie en infrastuctuur een grote rol. Er zijn verschillende specialisaties zoals landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse. De specialisatie sociaal-ruimtelijke analyse komt dicht bij de opleiding Leisure, Tourism and Environment, maar kijkt niet specifiek naar de niche van recreatie en toerisme.
> ga terug naar de opleiding Leisure, Tourism and Environment