Studentinformatie

Vergelijk de master Urban Environmental Management

Over de master Urban Environmental Management

De master Urban Environmental Management combineert kennis van het milieu met die van stadsinrichting en verstedelijking. Wereldwijd groeien de steden namelijk snel. Het creëren of handhaven van een leefbaar milieu is daarin een grote uitdaging. Door de grote concentratie van mensen, bedrijven en industrie in steden, kunnen specifieke oplossingen toegepast worden, die invloed kunnen hebben op zelfs het milieu van de gehele aarde. Steden kunnen zo een sleutelrol vervullen bij het oplossen van het wereldwijde milieuprobleem.

Vergelijk de master Urban Environmental Management met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • Ruimtelijke planning: Opleidingen zoals de master Environmental and Infrastructure Planning (Rijksuniversiteit Groningen) en European Spatial and Environmental Planning (Radboud Universiteit Nijmegen) gaan ook deels over ruimtelijke ordening en milieukwaliteit. Maar deze eenjarige studies richten zich niet specifiek op de stad, zoals de tweejarige master Urban Environmental Management doet. Bovendien gaat Urban Environmental Managment verder dan alleen planning. Je kunt bijvoorbeeld ook de stedelijke milieukwaliteit onderzoeken, of technologische of bestuurlijke oplossingen zoeken voor milieuproblemen.
  • Steden: In Nederland zijn meer studies die zich richten op de stad en zijn specifieke problemen, zoals de masters Urbanism (TU Delft) en Urban Geography (Universiteit Utrecht). Deze studies richten zich ook op de leefbaarheid van steden en toenemende urbanisatie. Maar in tegenstelling tot de master Urban Environmental Management zijn ze niet gefocust op het milieu, maar meer op effectief en efficiënt gebruik van de stad en esthetische kwaliteit.
  • Milieu: Milieugerelateerde opleidingen worden onder verschillende benamingen gegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Geen van deze studies heeft echter de focus op verstedelijking. Zie de vergelijkingspagina Environmental Sciences voor een overzicht van milieu gerelateerde studies in Wageningen en Nederland.

Verschillen tussen de master Urban Environmental Management en verwante opleidingen aan Wageningen University

  • Bij de master Environmental Sciences kunnen verschillende gezichtspunten gekozen worden om milieuproblemen aan te pakken, net als bij de master Urban Environmental Management. De master Environmental Sciences is echter niet gespecialiseerd in de specifieke problemen van steden.
  • De master Leisure, Tourism and Environment richt zich op duurzame, milieuvriendelijke oplossingen, maar is vooral gericht op mensen die zich tijdelijkverplaatsen naar een nieuwe omgeving in plaats van permanente inwoners en gebruikers van een stad.
  • De master International Development Studies richt zich net als Urban Environmental Management vaak op steden in ontwikkelingslanden. De master International Development Studies is echter niet gespecialiseerd in de stedelijke situatie. Daarnaast is het een sociaalwetenschappelijke, analytische opleiding. Urban Environmental Management is meer oplossingsgericht.
  • De master Landscape Architecture and Planning richt zich op ruimtelijke planning, zowel in het stedelijk gebied als op het platteland. Deze opleiding heeft een primaire focus op Nederland en West-Europa, in tegenstelling tot de master Urban Environmental Management, die veel onderwerpen kiest in ontwikkelingslanden. In Urban Environmental Management is ruimtelijke ordening ook belangrijk, maar vaak in combinatie met bijvoorbeeld technologische of bestuurlijke oplossingen.

> ga terug naar de opleiding Urban Environmental Management