Nieuws

Vergelijking veterinair antibioticagebruik tussen landen

Gepubliceerd op
24 augustus 2012

Recent heeft het wetenschappelijk tijdschrift 'Preventive Veterinary Medicine' een artikel van LEI Wageningen UR, de Technical University of Denmark en de Universiteit Utrecht gepubliceerd.

ComparisonNLDK50.jpg

Het artikel verhaalt over de vergelijking van veterinair antibioticagebruik op basis van landelijke verkoopcijfers*. Het verkent de mogelijkheden voor zinvolle vergelijking van het veterinair antibioticagebruik tussen landen, en het bevat onder andere een uitgebreide analyse van het antibioticagebruik in Denemarken en Nederland op diersoortniveau.

Belangrijkste conclusie is dat eenvoudige landenvergelijkingen, gebaseerd op totale verkoopcijfers, makkelijk leiden tot verkeerde interpretaties, vooral als het gebruik wordt uitgedrukt in “mg per kg” (zie artikel van Grave et al. in JAC, 2010) en diverse publicaties van de European Medicines Agency). Ook meer geavanceerde modelberekeningen, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen in doseringen en in samenstelling van de veestapels, leiden slechts tot een geringe verbetering. De schattingen worden sterk beïnvloed door de samenstelling van de veestapel en blijven een zeer onbetrouwbare indicatie van de echte gebruiksverschillen. Inzicht geven in de werkelijke verschillen tussen landen is alleen mogelijk als betrouwbare gegevens over het antibioticagebruik per diersoort beschikbaar zijn.

Zie voor meer informatie en een korte samenvatting de MARAN-website: http://bit.ly/NkAEda.

Publicaties

Volledige tekst van het artikel (in druk): Bondt, N., et al., Comparing antimicrobial exposure based on sales data. PREVET (2012)