Stage

Verkennen van de mogelijkheden van DNA-sequencingstrategieën voor de snelle identificatie van GMO’s in de supply chain van voedsel en diervoeders

Deel 1: inventariseren van sequencingbenaderingen die kunnen worden gebruikt bij identificatie op basis van genomisch DNA.
Deel 2: verkennen van geselecteerde strategieën met referentiesamples.

Supervisor: Marleen Voorhuijzen: marleen.voorhuijzen@wur.nl
Martijn Staats: martijn.staats@wur.nl
Cluster: Novel Foods & Agroketens
Stage nummer: NFA_2011_03

Mogelijke subonderwerpen

A) Evaluatie van het gebruik van DNA- en/of RNA-sequencing voor de detectie en karakterisering van niet-goedgekeurde (en mogelijk onbekende) GMO's op basis van geïdentificeerde GMO-elementen.

B) Evaluatie van het gebruik van next-generation sequencing (NGS), beginnend bij geïdentificeerde GMO-elementen, met als doel niet-goedgekeurde GMO-events te signaleren in voedsel- en voedermaterialen.

Hoofdtechnieken

Algemene moleculaire biologische technieken, DNA-/RNA-isolatie, real-time PCR, primer- en sonde-ontwerp, analyse BLAST-sequenties, sequencingstrategieën, bio-informatica.
Analyse (afhankelijk van achtergrond)

Wat we zoeken

Een enthousiaste student met een relevante opleiding en kennis die op zoek is naar een stage van minimaal drie maanden.

Wat we bieden

Begeleiding door experts tijdens de stage.