Nieuws

Verlagen van de carbon footprint van de glastuinbouw

Gepubliceerd op
29 november 2013

Het gebruik van belichting in de glastuinbouw verhoogt de productie, verbetert productkwaliteit en zorgt voor een goede spreiding van de productie. Het gebruik van LED technologie opent de deur naar nieuwe productiesystemen met een verbeterde sturing van groei en kwaliteit van gewassen, met daarbij een verbeterde energie-efficiëntie van deze productiesystemen.

Wageningen UR leidt een LED project, waarin gekeken wordt naar het verlagen van de carbon footprint van de glastuinbouw door het gebruik van LED belichting. Dit project wordt samen met Philips en INRA (Frankrijk) uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door Climate-KIC, een  EU initiatief die duurzame groei mogelijk wil maken door het aanpakken van uitstoot van broeikasgassen  en het verminderen van de gevoeligheid voor klimaatverandering.

Voordelen van LED belichting

In het LED project willen we de voordelen van LED belichting voor de glastuinbouw laten zien. LED lampen kunnen licht in verschillende kleuren afgeven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het sturen van de morfologie van het gewas. De energie-efficiƫntie van LED lampen is hoger dan van de traditionele SON-T lampen, waardoor ze minder warmte afgeven. Daardoor kunnen LED lampen dichter op het gewas gehangen worden, waardoor de productie versneld kan worden. In dit LED project, worden berekeningen met een 3D gewasgroeimodel uitgevoerd met als doel een optimale configuratie van LEDs in de kas te bepalen. De verlaging van de carbon footprint van LED toepassing in de tomatenteelt in de kas, meerlagenteelt van bolbloemen en systemen voor stadslandbouw worden berekend. Philips voert een marktanalyse uit voor deze geavanceerde LED belichtingssystemen om te bepalen wat de marktpotentie is.

In dit project willen we de mogelijkheden onderzoeken om LEDs en de bijbehorende productiesystemen te verbeteren om zodoende hun efficiƫntie te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te zoeken voor vermarkting. Verbeteringen in productie en een afname van de kosten zullen leiden tot een hoger rendement in de hele keten.