sensor gestuurde spuitmachine op verhardingen

Nieuws

Verplichte periodieke keuring spuitapparatuur

Gepubliceerd op
16 juni 2014

Nieuwe Europese regelgeving heeft gevolgen voor het Nederlandse systeem van periodiek keuren van spuitmachines. Belangrijk aspect is dat de keuringsplicht gaat gelden voor alle professionele toedieningapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen. Echter, een lidstaat mag bepaalde typen apparatuur vrijstellen van keuring, of een andere frequentie hanteren. Onderstaand leest u meer over de Nederlanse invulling van de richtlijn.

EU Richtlijn

In de EU Richtlijn ‘Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg)’ is geregeld dat in de Europese Unie alle toedieningapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen verplicht gekeurd moet zijn voor eind 2016. In Nederland is de regelgeving aangepast aan de inhoud van de EU-richtlijn (de verordeningen van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw).

Verplichting tot keuren

weed-it_web.jpg

De wijzigingen hebben vooral betrekking op spuitapparatuur die in de land- en (glas)tuinbouw worden gebruikt. Met betrekking tot spuitapparatuur voor onkruidbestrijding op verhardingen verandert er niet veel. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle spuitmachines die professioneel gebruikt worden al periodiek worden gekeurd. Dat geldt ook voor de sensorgestuurde spuitmachines die op verhardingen worden gebruikt (ook spuitmachines die in eigendom zijn van gemeenten, golfbanen, ed.). Hand- en ruggedragen spuitapparatuur en onkruidstrijkers zijn vrijgesteld van keuring.

Uitbreiding verplichting

De 3-jaarlijkse keuringsverplichting wordt uitgebreid met de volgende machines:

 • Grondontsmettingapparatuur
 • Motorvatspuiten
 • Spuittreinen,-vliegtuigen en –boten
 • Installaties waarmee middel wordt geïnjecteerd in het gietwater door middel van een doseerunit (vooral in de glastuinbouw)
 • Rijen/strokenspuiten met een werkbreedte van meer dan 3 meter
 • Onkruidspuiten in de fruit- en boomteelt met een werkbreedte van meer dan 3 meter
 • Op zaai- en pootmachines gemonteerde spuitapparatuur met een werkbreedte van meer dan 3 meter
 • Laagvolume apparatuur (hierbij is de keuringsfrequentie 6 jaar ipv 3 jaar)

De apparatuur moet voor eind 2016 gekeurd zijn. Om deze keuringen goed te ten verlopen geldt een overgangsregeling waarbij de oudste apparatuur eerst gekeurd moet worden en later de jongere apparatuur. Het tijdspad is als volgt:

 • Voor eind 2014 moet alle apparatuur met een bouwjaar van voor 1996 gekeurd zijn
 • Voor eind 2015 moet alle apparatuur met een bouwjaar van voor 2000 gekeurd zijn
 • Voor 15 december 2016 moet alle apparatuur van drie jaar en ouder gekeurd zijn.

Vrijgestelde typen

Een aantal typen zijn vrijgesteld van de keuringsplicht:

 • Hand- en ruggedragen spuitapparatuur
 • Zwavelverdampers
 • Granulaatstrooiers en overige verdeelapparatuur voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen in vaste vorm
 • Onkruidstrijkers
 • Rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder
 • Onkruidspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder
 • Op zaai- en pootmachines gemonteerde spuitapparatuur met een werkbreedte van 3 meter of minder
 • Apparatuur voor de staminjectie van gewasbeschermingsmiddelen
 • Dompelapparatuur en apparatuur voor smart-fresh toepassingen.