Promotie

Verschillen in geheugenvorming: van gen tot gedrag

Vrijwel alle diersoorten kunnen leren en geheugen vormen. Langetermijngeheugen wordt over het algemeen alleen gevormd als een dier meerdere leerervaringen krijgt, maar het aantal benodigde ervaringen kan sterk verschillen. In dit onderzoek vergeleken wij twee verwante soorten sluipwespen, Nasonia vitripennis en N. giraulti. Deze sluipwespen leggen hun eieren in andere insecten, hun gastheren, en kunnen geuren leren die hen helpen om deze gastheren te vinden.

Nasonia vitripennis vormt na één enkele leerervaring al langetermijngeheugen, terwijl N. giraulti meerdere leerervaringen nodig heeft. Om de genen die betrokken zijn bij dit verschil te onderzoeken, hebben we die genen uit de langzaam lerende soort ingekruist in de soort die snel leert. Hierdoor hebben we twee gebieden op het genoom kunnen aanwijzen die verantwoorlijk zijn voor het verschil in langetermijngeheugen.

Multiple genetic loci appear to control the difference in memory formation between Nasonia vitripennis and N. giraulti.
Katja M. Hoedjes

Genetische basis van verschillen in geheugenvorming

Ook hebben we verschillen in genactiviteit gemeten die wordt veroorzaakt door een leerervaring vergeleken in de hersenen van de twee soorten. Dankzij dit onderzoek begrijpen we de genetische basis van verschillen in geheugenvorming beter en is er een basis voor verder onderzoek gelegd. De resultaten van dit onderzoek zijn mogelijk van toepassing op andere diersoorten, inclusief mensen, aangezien de genetische basis van geheugenvorming erg vergelijkbaar is.