Promotie

Verspreiding van loopkevers in akkers

In akkers komen insecten voor die helpen bij de biologische bestrijding van landbouwplagen, waardoor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan worden verminderd. Om de bijdrage van deze insecten aan plaagbestrijding te vergroten is kennis nodig over hun ecologie en verspreiding. In dit onderzoek hebben we de verspreiding van loopkevers onderzocht door middel van het meten van de afstand waarover gemerkte kevers zich verplaatsten in het veld. Daarnaast werden gedetailleerde waarnemingen aan loopgedrag gedaan met videoapparatuur.

De gemiddelde verspreidingsafstand van loopkevers ligt in de orde van tientallen meters per dag hemelsbreed en is ongeveer vier keer groter in de akker dan in semi-natuurlijke habitat zoals grasstroken en heggen. Een groter aanbod van voedsel in de akker lijkt de belangrijkste oorzaak voor verschillen in verplaatsingssnelheid in akkers.

To predict population exchange of organisms between habitats, information on population densities, motility and behavioural responses at or near habitat interfaces needs to be combined.
Bas Allema

Voorkeur voor bladgewas

Veldmetingen en gedragsobservaties aan de gewone streeploopkever, Pterostichus melanarius, lieten verder zien dat als kevers op de grens tussen twee gewassen komen ze een voorkeur hebben voor een bladgewas ten opzichte van een graangewas. Omdat kevers grasstroken meden, verminderden deze stroken de uitwisseling van kevers tussen akkers.

Redesign of farming systems contributes more to global conservation of biodiversity than conservation of natural areas.
Bas Allema

Plaag-reducerende agrarische landschappen

We laten met dit onderzoek zien dat de ruimtelijke ordening van gewassen en semi-natuurlijke habitat, zoals grasstroken, van invloed is op de verplaatsing van loopkevers tussen akkers. De ruimtelijke ordening van het landschap is daarmee van invloed op de effectiviteit van natuurlijke plaagbestrijding in akkers. De resultaten van dit onderzoek, samen met kennis over de verspreiding en ecologie van andere natuurlijke vijanden, dragen bij aan het ontwerpen van plaag-reducerende agrarische landschappen op basis van biologische bestrijding door natuurlijke vijanden.