Nieuws

Verspreidingspotentieel van Rift Valley fever virus in Nederland

Gepubliceerd op
7 augustus 2013

Bij introductie van het Rift Valley fever (RVF) virus bestaan er verschillende gebieden in Nederland waar een uitbraak kan ontstaan en de infectie zich kan handhaven. Tegen de verwachting in lijken dat niet zozeer de gebieden met hoge veedichtheid te zijn.

De reden dat RVF zich niet in gebieden met hoge veedichtheid zou kunnen handhaven, is dat het aantal aanwezige vectoren per dier te klein zal zijn om voor een effectieve overdracht tussen gevoelige dieren te zorgen. Dit blijkt uit een studie met behulp van een wiskundig model dat experts van het Central Veterinair Instituut hebben ontwikkeld.

Rift Valley fever

Rift Valley fever is een virusziekte die door insecten wordt overgedragen, en waarvoor zowel mensen als dieren gevoelig zijn. Bij mensen veroorzaakt infectie met het RVF virus doorgaans milde verschijnselen, maar in sommige gevallen kan door complicaties de afloop fataal zijn. Onder andere runderen, geiten en schapen kunnen besmet raken met RVF virus. De infectie kan bij drachtige dieren abortus veroorzaken en bij pasgeboren dieren tot de dood leiden.

Vector-gastheer ratio

RVF wordt in Afrika door verschillende soorten steekmuggen overgedragen, die verwant zijn aan soorten die in Nederland voorkomen. Een introductie van het virus zou dus tot een uitbraak in Nederland kunnen leiden. Met een wiskundig model is het mogelijk de kans op verdere verspreiding en persistentie te bepalen. Uit de studie blijkt dat die kans het grootst is binnen gebieden met lage veedichtheid, omdat het aantal vectoren per gastheer (vector-gastheer ratio) daar groter is dan in gebieden met een hoge veedichtheid.

Onzekerheden

Veel aspecten van RVF virustransmissie zijn echter niet goed bekend. Met het model kan ook bepaald worden welke factoren en welk gebrek aan kennis de grootste invloed hebben op het verspreidingsrisico van RVF.  Deze studie heeft laten zien dat dit risico sterk bepaald wordt door informatie over vectoren. De belangrijkste onzekerheden zijn de vectoraantallen in Nederland en of deze steekmuggen in staat zijn het virus over te dragen. Bovendien is het niet bekend hoe deze mogelijke vectoren zich gedragen in het Nederlandse klimaat. Daarnaast is het van belang om te weten of deze vectoren naast de veepopulatie ook nog voeden op andere dieren, die al dan niet het virus verder kunnen verspreiden. Voor een belangrijke groep wilde dieren -  herten en ree├źn - is het bijvoorbeeld onbekend of ze vatbaar zijn voor RVFV.

Aanbevelingen

Een uitbraak van RVF heeft mogelijk grote gevolgen voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en economie. Vanwege de onzekerheden over vectorcompetentie van Nederlandse steekmuggen is belangrijk verder onderzoek te doen naar de steekmuggen: of zij het virus kunnen overdragen, bij welke dieren zij in welke hoeveelheden voorkomen en of het virus kan  overleven in vectoren gedurende de winter.