Nieuws

Vervolg onderzoek StarPlus stal in 2013

Gepubliceerd op
25 juni 2013

Tijdens de Open Innovatie Dagen zijn de eerste technische resultaten van de afgelopen 3 ronden in de StarPlus stal gepresenteerd. Met name de groeiresultaten zijn boven verwachting met een gemiddelde groei van rond de 900 gram per dag.

Het onderzoek in de StarPlus in 2013 zal zich met name gaan focussen op de achtergrond van deze hoge groeiresultaten. Twee mogelijke redenen voor de hoge groei zouden kunnen zijn: 1) door een frisser en kouder klimaat hebben de vleesvarkens een hogere voeropname en daarmee een hogere groei; 2) het verstrekken van ruwvoer heeft een positieve werking op de groei van de vleesvarkens.

In een gangbare stal en in de StarPlus stal is voor 2013 een onderzoek opgezet om hier de vinger achter te krijgen. Daarnaast zal de stal verder doorontwikkeld worden en zal ook het onderzoek naar de micro-vergister vervolgd worden.