Nieuws

Vervolgonderzoek puppy’s uit Bulgarije negatief

Gepubliceerd op
5 december 2013

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het weekend van 19 en 20 oktober, op basis van de uitslag van de internationaal voorgeschreven snelle test immunofluorescentie-onderzoek (IFT) uitgevoerd door CVI, gemeld dat besmetting met rabiës van twee geïmporteerde hondjes uit Bulgarije niet uitgesloten kon worden. Deze snelle post mortem test is noodzakelijk vanwege acuut te nemen maatregelen voor opsporing van mensen en dieren die in contact zijn geweest met een besmet dier.

Beide hondjes van ongeveer vier maanden oud uit Rotterdam en Zaandam zijn direct geëuthanaseerd om het post mortem onderzoek mogelijk te maken. De GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zaandam zijn al voor het diagnostisch onderzoek gestart met contactonderzoek. Veertien personen uit regio Zaanstreek-Waterland en 34 personen uit de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland West, die risicovol contact hebben gehad met de hondjes zijn opgespoord en zo nodig gevaccineerd om te voorkomen dat ook zij ziek worden. Tevens spoort de NVWA dieren op die in contact zijn geweest met deze hondjes.

Ter bevestiging worden vervolgens enkele controletesten uitgevoerd. In de meer dagen durende virusisolatietest kon het virus niet worden aangetoond. Ook een vervolgonderzoek door Europese Referentie Laboratorium ANSES-Nancy in Frankrijk gaf een negatieve uitslag, waardoor geconcludeerd werd dat de hondjes niet geïnfecteerd waren met het rabiësvirus. Verder onderzoek om de werkelijke ziekte bij de hondjes te achterhalen is ingezet.

Hondsdolheid, ook wel rabiës genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt uitgescheiden in speeksel. Bij bijten, maar ook door likken kunnen mensen en dieren besmet raken. Al voordat dieren verschijnselen vertonen van hondsdolheid zijn ze besmettelijk voor hun omgeving. In 2012 is voor het laatst hondsdolheid bij een Marokkaanse puppy uit Amsterdam aangetroffen. Regio’s in de directe omgeving waar nog hondsdolheid heerst zijn Oost-Europa en Noord-Afrika. Om mens en dier te beschermen tegen deze dierziekte gelden strenge eisen bij het importeren van (huis)dieren uit het buitenland.

Kamerbrief over invoer pups uit Bulgarije