Verwaarding reststromen

Verwaarding reststromen

Uit de landbouw, de levensmiddelenindustrie, landschapsonderhoud en uit nieuw te ontwikkelen bioraffinageketens komen vele reststromen vrij. Om kosten te besparen of zelfs inkomsten te genereren is het belangrijk deze reststromen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Wageningen Food & Biobased Research heeft tientallen jaren ervaring met praktijkonderzoek naar hoogwaardige inzet van reststromen.

Hoogwaardige grondstoffen

Voorbeelden van reststromen zijn gras, afvalhout, GFT en textiel, maar ook veilingafval, koffiedik en cacaodoppen. Zowel de kwaliteit als de productiehoeveelheden van reststromen worden bepaald door het hoofdproduct waarvan ze afkomstig zijn. Door scheiding en chemisch fysische bewerking kunnen we uit reststromen meerdere hoogwaardige grondstoffen winnen voor toepassing in grondstoffen voor chemie en materialen en eventueel voor meststof. Omdat deze hoogwaardige grondstoffen vaak maar in een laag percentage aanwezig zijn, zetten we reststromen meestal grotendeels in voor bijvoorbeeld veevoer of biogas. Hoogwaardige grondstoffen die we uit reststromen kunnen winnen zijn onder andere eiwitten, organische zuren,  vetzuren en fosfaat.

Innovaties vanuit samenwerking

De leverancier van de reststroom is nu vaak de partij die nieuwe, hoogwaardige producten ontwikkelt. In de ideale situatie heeft ook de eindafnemer invloed op de ontwikkeling van het product. Innovaties vragen dus om een combinatie van partijen.

De slaagkans van nieuwe ketenontwikkeling op het gebied van reststromen is laag, vooral als het om actieve betrokkenheid van stakeholders gaat. Wageningen Food & Biobased Research heeft verschillende oplossingsrichtingen ontwikkeld om de complexiteit van dit proces te beperken: van technische innovaties tot logistieke innovaties. Voorbeelden van technische innovaties zijn technische procesontwikkeling, stabiliseren of conserveren van componenten en eindproductontwikkeling. Daarnaast zijn halffabricaten ontwikkeld die in de bestaande markt kunnen worden afgezet. Ook heeft Wageningen Food & Biobased Research samenwerkingsverbanden tussen leveranciers en eindgebruikers van de reststroom opgezet zodat zij technische mogelijkheden samen kunnen verkennen en leveranciers de markt makkelijker kunnen bereiken.