Nieuws

Verzekering of fonds voor plantziekten mogelijk

Gepubliceerd op
28 maart 2012

Een plantgezondheidsfonds of verzekering voor ondernemers kan ondernemers aansporen om het risico te verminderen op q-organismen, oftewel quarantaine(waardige) organismen. Het LEI maakte een model om de premies voor een dergelijk fonds te berekenen. Tot nu bestaat zo’n fonds nog niet.

Verzekeringoffondsvoorplantziektenmogelijk.jpg

Dat blijkt uit ‘Risicoanalyse van Q-organismen in de glastuinbouw’, een onderzoek van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, in samenwerking met landbouworganisatie LTO.  Hierin onderzochten LEI en LTO de risico’s van de Q-organismen Clavibacter en tomatengeelkrulbladvirus in de tomatenketen, en van PSTVd en Thrips palmi in de kuipplantenketen.

Premies

De premies van fonds of verzekering variëren per keten en q-organisme. In de kuipplantenketen zijn deze kosten afhankelijk van de hygiënestatus en de regiodichtheid van de PSTVd en Thrips palmi. Voor Clavibacter en tomatengeelkrulbladvirus in de tomatenketen zijn de premieverschillen tussen de bedrijven veel geringer.