Vetzuren op maat voor voeding, veevoer en chemicaliën

Vetzuren op maat voor voeding, veevoer en chemicaliën

De wereldwijde vraag naar olieën en vetzuren – componenten die worden gebruikt in een scala aan materialen, chemicaliën en voedingsmiddelen – groeit snel. Er is een enorme maatschappelijke behoefte aan een duurzamere productie van deze vetzuren. Palm-, kokos- en castorolie zijn momenteel de voornaamste bronnen van vetzuren. Maar deze gewassen worden in verband gebracht met problemen als grootschalige ontbossing om ruimte te maken voor plantages. In de zoektocht naar alternatieven richten onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research zich op microbiële, enzymatische en chemische conversieroutes om goedkope en duurzame organische grondstoffen om te zetten in waardevolle olieën, vetzuren en oleochemicaliën.

Nieuwe vetzuurbronnen

Welke organische grondstoffen kunnen op een duurzame en betaalbare manier worden omgezet in vetzuren? Zijn er veelbelovende nieuwe gewassen of microben die dergelijke olie produceren? Dit zijn vragen waar Wageningen Food & Biobased Research zich mee bezig houdt. Daarnaast analyseren we reststromen en de mogelijkheid om deze om te zetten in vetzuren via chemische of microbiële conversie. Ook kijken we hoe olieën uit kansrijke gewassen, zoals crambe en camelina, op een duurzame manier kunnen worden omgezet in bouwstenen voor toepassingen als surfactants, smeermiddelen, coatings en cosmetica.

Vetzuren op maat

Micro-organismen, zoals algen, schimmels, gisten en bacterieën, blinken uit in het produceren van verzadigde en onverzadigde olieën uit plantaardige biomassa. Door middel van biotechnologie kunnen wij ervoor zorgen dat deze micro-organismen specifieke korte-, middellange-, en langeketen verzadigde en onverzadigde vetzuren produceren. Wageningen Food & Biobased Research heeft de expertise en faciliteiten voor stamverbetering en procesverbetering in huis. Zo kunnen we de metabolische routes van deze verschillende organismen aanpassen en er voor zorgen dat ze de juiste vetzuren produceren. In combinatie met onze expertise in chemische en biologische katalytische vetzuurconversie, kunnen wij bepalen welke combinaties van microbiële, enzymatische en chemische conversieroutes het meest kostenefficiënt en duurzaam zijn voor de productie van de gewenste vetzuren of vetzuurderivaten.

Nieuwe waardeketens

Vetzuren en vetzuurderivaten worden gebruikt in allerlei eindproducten. Wageningen Food & Biobased Research is actief betrokken bij het ontwikkelen van waardeketens om deze producten te verbeteren. Wij verbinden partners vanuit de hele waardeketen, van biomassaproducenten tot oleochemische fabrieken die bouwstenen op basis van vetzuren produceren. Het is ons doel om innovatieve, duurzame en winstgevende waardeketens te ontwikkelen en bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van een scala aan producten; van smeermiddellen en verzorgingsproducten tot thermoplastische polymeren, coatings en wassen.