Project

Virtuele WindTunnel

Visualisaties worden steeds belangrijker. Zo zijn tegenwoordige rekenmodellen zo ingericht dat ze ook plaatjes kunnen genereren van resultaten.

Daarnaast spelen visualisatietechnieken een belangrijke rol bij participatieve ontwerpsessies. Hoewel participatieve ontwerpsessies en berekende uitkomsten regelmatig deel uit maken van een zelfde project, worden deze processen tot op heden gescheiden uitgevoerd. Binnen een pilot-project hebben wij gekeken of het mogelijk is om rekenmodellen en interactieve visualisatietechnieken (veelal toegepast in participatieve ontwerpsessies) te integreren. Hierbij stonden we voor de uitdaging om modelparameters in te stellen door middel van klik en/of muisbewegingen op een scherm en razend snel het resultaat te tonen.

Project resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een Virtuele WindTunnel die de fijnstofafvang door vegetatie rondom boerderijen visualiseert. Hierbij kunnen bomen eenvoudig worden verplaatst, verwijderd of toegevoegd. Door de optimalisatie van het achterliggende rekenmodel is het mogelijk om real-time de luchtstromingen te berekenen en de hoeveelheid afgevangen fijnstof te bepalen.