Dossier

Vismigratie

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat een waterloop toegankelijk moet zijn voor migrerende vissen. Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn experts in visgedrag en kunnen op basis van deze kennis adviseren welke aanpassingen van infrastructuur (sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales) het meest effectief zijn om de vismigratie te bevorderen.

Voor dit onderzoek beschikt Wageningen University & Research over unieke apparatuur waarmee het gedrag van migrerende vissen bestudeerd kan worden.

Elk jaar monitoren we op verschillende momenten de vismigratie in de Nederlandse wateren. Kijk bijvoorbeeld op de pagina over de monitoring van glasaal, die we al sinds 1938 uitvoeren.

Nieuws over vismigratie


Onderzoek naar vismigratie


Apparatuur voor monitoren vismigratie

Publicaties over vismigratie


Gerelateerde dossiers