Promotie

Vlinders volgen voor betere bescherming

Kennis is nodig om vlinders effectief te kunnen beschermen. Om te beginnen moeten we weten waar vlinders voorkomen (hun verspreiding) en hoe het met ze gaat (de trend: worden ze algemener of zeldzamer). Daarmee kunnen we prioriteiten voor bescherming vaststellen. Daarna willen we de oorzaken weten: waarom gaan soorten achteruit of zijn ze zo zeldzaam? Dit doen we door onderzoek te verrichten. Als we eenmaal weten wat de oorzaken zijn, kunnen we gaan kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. Tot slot is het belangrijk om de uitkomsten te delen, zodat politici, beleidsmakers, boswachter, vrijwilligers en zo veel mogelijk andere mensen weten wat nodig is (communicatie).

Promovendus mr. drs. CAM (Chris) van Swaaij
Promotor MF (Michiel) Wallis de Vries
prof.dr. M (Marcel) Dicke
Organisatie Wageningen University
Datum

vr 31 oktober 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het verzamelen van waarnemingen gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Gecombineerd met moderne modelleringstechnieken levert dat ons gedetailleerde informatie over de verspreiding en de verandering daarin van vlinders, maar ook over de oorzaken: kolonisatiesucces en overleving. Hieruit blijkt dat het Nederlandse landschap steeds meer versnipperd raakt: vlinders hebben steeds meer moeite om geschikt leefgebied te bereiken.

Sinds 1990 worden vlinders op 800 plekken in ons land geteld. Hieruit kunnen populatietrends worden afgeleid, maar ook indicatoren op Nederlands en Europees niveau. Op Europees niveau zijn de aantallen boerenlandvlinders met meer dan 50% gedaald sinds 1990, vooral veroorzaakt door intensivering van de landbouw in West Europa en ontvolking van het platteland in Oost- en Zuid-Europa. Vlinders reageren ook op klimaatverandering. Een andere indicator, de klimaatindicator, toont een duidelijke toename van zuidelijke ‘warme’ vlinders ten opzichte van noordelijke ‘koele’ vlinders.