Nieuws

Voedselzekerheid centraal thema tijdens 95e Dies natalis

Published on
18 maart 2013

De progressie van mondiale voedselzekerheid is groot, maar de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten is een potentieel gevaar. Dit betoogde Louise Fresco tijdens de Dies natalis van Wageningen University. De universiteit vierde vandaag haar 95e geboortedag met als thema voedselzekerheid. Tijdens de dag werd het boek Food for all - Sustainable nutrition security gepresenteerd door Rector Magnificus Martin Kropff.

De wereldwijde stijging van de voedselproductie in enige tientallen jaren is enorm en heeft geleid tot een grote mate van voedselzekerheid. Dat ging echter gepaard met neveneffecten als vervuiling en erosie en vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft schaduwzijden, aldus Louise Fresco, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij verwees naar de recente problemen met paardenvlees, maar er speelt veel meer. ‘Concentratie in de supply chain, supermarkten die te lage prijzen voor vlees hanteren, zorgen voor dierenwelzijn, er is van alles gaande. Daarom moet er een ‘redesign’ van dierlijke productie komen want dat moet je niet overlaten aan de markt.’ Volgens haar zal de vraag naar dierlijke eiwitten de komende decennia verdubbelen en dat dwingt tot het zoeken naar alternatieven zoals algen en insecten. Een derde van de proteïnen zal van planten moeten komen.

Eredoctoraten

Fresco, die als 17-jarige haar wetenschappelijke loopbaan begon aan de (toen nog) Landbouwhogeschool was een van de sprekers tijdens de Dies natalis. Zij was ook degene die aan het eind van de dag de alumni award in ontvangst mocht nemen. Professor Graham Farquhar (Australian National University), Professor Richard Lenski (Michigan State University) en Professor Brian Staskawicz (University of California, Berkeley) ontvingen uit handen van de Rector Magnificus een eredoctoraat. Alledrie hielden eerder op de dag een kort college waarin zij hun specialisme naar voren konden brengen. Hierin werd duidelijk dat, hoe gespecialiseerd je ook bent, het onderzoek altijd plaatsvindt in een bredere setting. Met name rector magnificus Martin Kropff benadrukte daarbij het unieke karakter van Wageningen University; de interdiscipliniteit waardoor wetenschappers veel en makkelijk samenwerken met collega’s uit en ander vakgebied, internationaal bekend als de ‘Wageningen Approach’.

Presentatie boek

Hoewel de dag een hoog professoraal gehalte had, werd ruim baan gegeven aan studenten en PhD kandidaten. In 2012 haalden 230 mensen hun PhD en een zestal mocht in een pitch van 5 minuten hun onderzoek toelichten, in het Symposium, voorafgaand aan de Diesviering. Gezien de reacties uit de zaal bleek dit een gewaardeerd onderdeel van de dag. Een tweetal vertegenwoordigers van de studentenraad ontvingen als eersten het boek Food for all - Sustainable nutrition security tijdens de officiële viering. Het boek illustreert de breedte van het begrip voedselzekerheid en geeft aan dat het eigenlijk niet gaat om voedsel, maar om voeding. En vooral om goede voeding. Want hoewel nog miljoenen mensen lijden aan ondervoeding wordt zwaarlijvigheid als gevolg van ongezonde voeding een steeds groter probleem. En het gaat nog een stapje verder, namelijk duurzame voedselzekerheid.

Samenwerking met FAO

Dat de universiteit in het kleine Wageningen wereldwijd een grote naam heeft, werd geïllustreerd door de komst van José Graziano Da Silva, directeur generaal van de werelvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Naast een lezing zette hij samen met bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen zijn handtekening onder een document waarbij de FAO en Wageningen UR besluiten om (meer) samen te werken.