Voedselzekerheid en benutting productiemiddelen: maak gebruik van deskundigen

Het is bekend dat agrarische productiesystemen de komende tientallen jaren de voedselproductie zeer sterk moeten verhogen om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar voedsel en biomassa. De effecten van klimaatverandering maken deze uitdaging nog veel groter. En bovendien zijn de belangrijkste middelen om de productie te verhogen beperkt, ofwel op wereldschaal (fossiele brandstoffen en fosfaat) of op regionale schaal (land, water en arbeid).

Maar er zijn oplossingen…

Onderzoekers van Wageningen UR weten hoe belangrijk het is de verspilling van tijd, ruimte of kostbaar landschap en biodiversiteit te stoppen. We zijn ervan overtuigd dat efficiënt en duurzaam gebruik van productiemiddelen een essentiële voorwaarde is om te overleven en een plicht naar volgende generaties. Als u die visie deelt, kan Wageningen UR u op vele manieren ondersteunen.

Agrarische productiesystemen: Onze expertise staat tot uw beschikking

Als Wageningen UR zijn we gewend partnerschappen aan te gaan met het agrarisch bedrijfsleven ter versterking van hun winstgevendheid, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn vele specifieke voorbeelden:
 • We integreren wereldwijde en lokale data en kwantificeren processen die agrarische productiesystemen beïnvloeden om de gewaspotentie en benuttingsgraad van productiemiddelen te bepalen.
 • We formuleren aanbevelingen voor slimme en duurzame intensivering en betere benutting van productiemiddelen.
 • Op basis van agronomische kennis en inzicht in agrarische productiesystemen bepalen we de water-, stikstof-, fosfaat- en andere gewasbehoeften, alsmede de invloed van voedsel- en biomassaproductiesystemen op het milieu.
 • Gericht op bruikbare oplossingen combineren we agronomische kennis met sociaal-economische informatie voor het opstellen van richtlijnen ter versterking van de voedselzekerheid op lokaal en nationaal niveau, mede tegen de achtergrond van klimaatverandering.
 • We benutten, ontwerpen, testen en ontwikkelen
  -    Innovatieve agrarische productiesystemen voor plantaardige olie, bio-energie en ander bio-producten ter ondersteuning van de biobased industrie en economie
  -    Agrarische productiesystemen gericht op een betere nutriëntenbenutting door recycling van afval afkomstig van stad en platteland
  -    Duurzaamheidsindicatoren voor het benchmarken van productiemethoden van verschillende voedingsmiddelen in waardeketens.

Laten we eens praten…

Vanuit onze basis in Wageningen hebben we partnerschappen met ander onderzoeksorganisaties, NGO’s, publieke organisaties en het bedrijfsleven over de hele wereld voor het oplossen van onderzoeksvragen en om deze een beslissende stap verder te brengen. Daardoor kunnen we ons werk aan agrarische productiesystemen integreren met sociaal-economische analyses en waardeketen-projecten. We willen graag in samenwerking deze wereld verder verkennen.
Wageningen UR levert een bijdrage aan een duurzame intensivering van voedsel- en biomassa productiesystemen door de koolstof-voetafdruk te verkleinen en door de efficiëntie van het gebruik van water, energie, arbeid en land te vergroten. In ons wetenschappelijk onderzoek maken we gebruik van geavanceerde analyses, ontwerp- en beoordelingsinstrumenten. We bieden bedrijfs- en marktgerichte advies- en consultancy-diensten aan op de volgende gebieden:
 • Voedselzekerheid en productie van basismaterialen
 • Invloed van klimaatverandering en risico’s voor de voedselproductie
 • Prestaties van agrarische productiesystemen
 • De invloeden van voedsel- en biomassaproductiesystemen op het milieu