Varkens voeren op maat

Project

Voeren op maat

Voersysteem voor het individueel voeren van vleesvarkens. De ontwikkeling van dit nieuwe voersysteem maakt deel uit van het project ‘Vitale vleesvarkens’.

Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ doen we onderzoek naar nieuwe systemen om het technisch resultaat in de vleesvarkenshouderij te verbeteren. met het bijbehorende ontwikkeltraject voor het kun voersysteem ‘Voeren op maat’, kunnen vleesvarkens individueel gevoerd worden op basis van individuele dierherkenning.

De vraagstelling in dit ontwikkeltraject was als volgt: kun je in een voersysteem waarbij bescherming tijdens het eten -zoals bij voerstations- ontbreekt elk dier (voor minimaal 95%) zijn eigen portie voer op laten nemen  zonder dat de dieren voer van elkaar wegeten. Om dit te realiseren, zijn de volgende eisen gesteld aan het systeem:

  • Er mag geen restvoer onder in de voerbak liggen;
  • De sensor voor het herkennen van het oormerk moet juist zijn afgesteld;
  • Een nauwkeurige verstrekking van de hoeveelheid voer per portie;
  • Verjagen van varkens aan de voerbak mag niet of slechts in beperkte mate voorkomen.

In dit ontwikkeltraject is samen met Nedap Agri, Verbakel en De Heus Voeders een systeem ontwikkeld dat hier zo veel mogelijk aan voldoet. Het voersysteem bestaat uit een voerbak met twee voorraadbunkers met uitdoseerpunten. Het voersysteem is gekoppeld aan een softwareprogramma en herkent varkens met een RFID oormerk (Radio Frequency IDentification). Wanneer het systeem een varken in de voerbak herkent en het dier nog een voertegoed heeft voor die dag, wordt er voer uitgedoseerd op basis van een volumemeting.

Het systeem is tijdens het ontwikkeltraject geoptimaliseerd op de vooraf gestelde eisen en uiteindelijk beoordeeld op nauwkeurigheid. Per eis zijn de belangrijkste ontwikkelpunten en betekenis voor de praktijk weergegeven.

Publicaties

Zie ook