Project

Voetzoollaesies bij vleeskuikens

Hoe kunnen vleeskuikenhouders voorkomen dat voetzoollaesies ontstaan bij de kuikens? Hoe kunnen vleeskuikenhouders die hun kuikens willen houden op de hoogste bezetting toegestaan binnen de Vleeskuikenrichtlijn (42 kg/m2) voldoen aan de normen voor voetzoollaesies?

Afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar managementfactoren die van invloed zijn op het ontstaan van voetzoollaesies. De onderzoeksresultaten bieden vleeskuikenhouders een handvat bij het maken van keuzes.

Wageningen UR Livestock Research heeft diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd, zoals onderzoek naar lichtschema’s, voersamenstelling, verschillende strooiseltypen en klimaatinstellingen. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar monitoringsmethoden en de mate waarin voetzoollaesies in Nederland voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in diverse artikelen in de vakpers. Daarnaast zijn ze samengevat in een brochure. De publicaties naar aanleiding van de resultaten van de diverse onderzoeken zijn via deze pagina in te zien.

Download publicaties

Publicaties via de Wageningen UR Library