News

Vogelgriep bij wilde ganzen

Published on
May 30, 2017

In gemeente Utrecht heeft Wageningen Bioveterinary Research bij twee dode wilde ganzen vogelgriepvirus van het hoogpathogene H5N5-type aangetroffen. Mogelijk is deze griepvariant ontstaan uit een combinatie van het H5N8-type virus (dat de afgelopen maanden in Europa circuleerde) met een ander, laagpathogeen type.

De laatste detectie van hoog pathogeen H5 in wilde vogels was in Houten op 23 maart 2017, toen subtype H5N8 werd aangetoond. In 2016 werden naast wilde vogels, ook verschillende pluimveebedrijven en hobbyhouders geïnfecteerd met het HP H5N8 virus. De H5N5-variant is de afgelopen periode vaker aangetroffen bij wilde vogels. In Nederland werd tweemaal eerder een HP H5N5 virus aangetoond in wilde vogels. Het betrof een zwaan gevonden in Groningen, en een kuifeend gevonden in Werkendam in 2016.

Het risico op besmetting is de laatste tijd zodanig afgenomen dat per 19 april jl. bijna alle landelijke maatregelen konden worden ingetrokken. Hoewel het risico is afgenomen, is  het virus nog niet helemaal weg. Er kunnen dus nog besmette wilde vogels gevonden worden. Alertheid bij pluimveehouders blijft dus geboden. Zo is bijvoorbeeld goede hygi├źne op het bedrijf nog steeds belangrijk. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken