Nieuws

Vogelgriep in Friesland was H7N1

Gepubliceerd op
23 augustus 2013

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft vastgesteld dat op het getroffen bedrijf in Tzum sprake was van vogelgriep H7N1. De afwezigheid van klinische symptomen op het bedrijf in Tzum duidden op infectie met een laagpathogeen vogelgriepvirus.

Met de verschillende diagnostische methoden kon uit de genomen monsters geen besmettelijk virus worden geïsoleerd. Ook in de omgeving van het bedrijf in Tzum is geen besmettelijk virus aangetroffen.

Als voorzorgsmaatregel is de reguliere monitoring op de pluimveebedrijven in een straal van tien kilometer naar voren gehaald. Binnen die cirkel liggen veertien vleeskuikenbedrijven en één leghennenbedrijf. Op de vleeskuikenbedrijven waar de kuikens nog jonger waren dan veertien dagen is tot die leeftijd gewacht met de monstername. Eerder bemonsteren heeft geen zin omdat de dieren dan - mocht het virus aanwezig zijn - nog geen antilichamen hebben aangemaakt. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn er geen nieuwe verdenkingen gezien.

De eerste ontsmetting op het getroffen bedrijf vond op dinsdag 6 augustus plaats. Als er verder in de regio geen nieuwe infecties worden geconstateerd, kan het ministerie het beperkingsgebied rond 27 augustus opheffen.

Meer informatie over vogelgriep op deze website