Nieuws

Vogelgriep in Friesland

Gepubliceerd op
5 augustus 2013

In Tzum (Friesland) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 9.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) aangetoond door het Central Veterinary Institute (CVI). Het bedrijf heeft één stal met buitenuitloop. Op basis van het ziekteverloop gaat het bijna zeker om de milde H7-variant. Met vervolgtesten moet dit worden bevestigd. CVI verwacht de resultaten ervan in de loop van dinsdag 6 augustus.

Ruiming

Omdat een laagpathogene (milde) H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lokaal vervoersverbod

Vanaf zaterdag 3 augustus 9.00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Tzum een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen geen andere pluimveebedrijven.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 03/08/13