Nieuws

Volgende stap voor nieuw teeltsysteem chrysant

Gepubliceerd op
27 februari 2012

Systeemvernieuwing en weerbaarheid stonden centraal op een goed bezochte bijeenkomst van chrysantentelers bij Wageningen UR Glastuinbouw op 19 januari 2012. Onderzoekers vertelden dat nieuwe teeltsystemen voor chrysant perspectief bieden voor een emissieloze teelt. Tijdens de chrysantendag discussieerden telers, adviseurs en toeleveranciers over de vertaling van deze inzichten naar nieuwe bedrijfssystemen.

201201chrysantendag.jpg

De chrysant is het grootste sierteeltgewas onder glas dat in de grond wordt geteeld. De grootste uitdagingen in de teelt zijn het verbeteren van de rentabiliteit, het voorkomen van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en de blijvende uitdagingen in het beheersen van ziekten en plagen.

Zandbedden of substraatloos

Wageningen UR Glastuinbouw heeft daarom de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar nieuwe teeltsystemen voor de chrysant. In dat onderzoek zijn twee type systemen bestudeerd, namelijk een teelt in zandbedden en een teelt zonder substraat. Het blijkt dat het telen van chrysanten los van de grond mogelijk is; het aantal takken en het gewicht van de takken is vergelijkbaar of beter dan die van chrysanten die in de vollegrond zijn geteeld. Een aantal systemen levert dusdaige meerproductie dat de systemen ook rendabel gebouwd zouden kunnen worden, volgens onderzoeker Tycho Vermeulen. “We gaan nu met verschillende marktpartijen onderzoeken hoe we het nieuwe teeltsysteem op grotere schaal kunnen testen,” zegt hij.

Op de chrysantendag werd ook uitgebreid stilgestaan bij gewasbescherming. Het vergroten van de weerbaarheid van het teeltsysteem tegen ziekten en plagen is één van de speerpunten voor de komende jaren.