Nieuws

Voor- en nadelen van één producentenorganisatie voor de binnenvisserij

Gepubliceerd op
26 januari 2011

De Nederlandse binnenvisserij kent momenteel 2 organisaties van vissers: de PO IJsselmeer en de Combinatie van Beroepsvissers.

Het LEI heeft de voor- en nadelen in beeld gebracht van een mogelijke overstap naar 1 producentenorganisatie (PO) in de binnenvisserij. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de nota Naar één producentenorganisatie voor de binnenvisserij.

Vergoedingen

Er blijkt enig draagvlak te zijn voor meer samenwerking tussen de 2 organisaties, maar men ziet ook praktische knelpunten. Bij oprichting van 1 producentenorganisatie, zijn er bijvoorbeeld gedurende 5 jaar onder bepaalde voorwaarden vergoedingen mogelijk van de EU en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Ook kan een organisatorische efficiëntieslag gemaakt worden en mogelijk meerwaarde worden gecreëerd voor gecertificeerde vis.