Natuuronderzoek drie biljoen bomen

Nieuws

Voor het eerst zijn alle drie biljoen bomen op aarde geteld

Gepubliceerd op
3 september 2015

Voor het eerst is op wereldschaal de hoeveelheid bomen per vierkante kilometer in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er meer dan drie biljoen bomen op aarde zijn (3000 miljard), ongeveer acht keer zoveel als volgens de schattingen tot op heden. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving ongeveer gehalveerd. De studie, die zojuist in Nature is gepubliceerd, is gedaan door onderzoekers uit meer dan 20 landen, waaronder Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra Wageningen UR.

“Ik zou echt niet weten wat ik had moeten zeggen, als je mij had gevraagd hoeveel bomen er eigenlijk op aarde zijn”, zegt Thomas Crowther, eerste auteur van de publicatie en verbonden aan Yale University. “Officiële schattingen op basis van satellietbeelden kwamen tot nu toe uit op zo’n 400 miljard. Dat komt neer op 61 bomen voor iedere persoon op aarde.” De nieuwe berekeningen komen een stuk hoger uit: drie biljoen bomen, ofwel zo’n 422 bomen per persoon. Dit nieuwe aantal is niet alleen gebaseerd op satellietbeelden, maar de onderzoekers hebben meer dan 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld bij hun onderzoek betrokken.

Samen met kenmerken van klimaat, topografie, vegetatie, bodemgesteldheid en menselijke activiteiten konden de onderzoekers zo voorspellende modellen bouwen om het aantal bomen per vierkante kilometer op overal ter wereld te schatten. “Tot op heden hadden we een redelijk goed inzicht in de totale bosoppervlakte,” zegt Geerten Hengeveld, “en de vermindering daarvan in diverse regio’s op aarde. Maar om echt te kunnen begrijpen welke rol zij spelen bij de wereldwijde klimaatverandering, houtvoorziening, biodiversiteit, bio-economie en de manier waarop ze veel mensen helpen in hun levensonderhoud te voorzien is de kennis die we nu hebben opgedaan onontbeerlijk.”

Gert-Jan Nabuurs: “De kracht van de kaart die we gemaakt hebben ligt in het feit dat onderzoekers en beleidsmakers overal ter wereld de bosecosystemen in hun regio beter kunnen begrijpen en betere schattingen kunnen doen van bijvoorbeeld de biodiversiteit en koolstofopslag. Neem de Europese bossen, die zijn van essentieel belang voor de wereldhoutvoorziening en zij worden in het kader van de bio-economie ook steeds belangrijker. Het verantwoord tegen elkaar afwegen van de verschillende functies van een bos is een enorme uitdaging, die door dit onderzoek wordt ondersteund.”

De hoogste dichtheden aan bomen werden gevonden in boreale bossen in de sub-arctische regio’s van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden liggen in de tropen. Daar  komt ongeveer 43 procent van alle bomen voor. In de boreale gebieden is dat 24 procent en in de gematigde zones 22 procent.

Klik hier voor de volledige publicatie Mapping tree density at a global scale, Nature September 2, 2015.