Persbericht

Voorbereiding metingen aan graanbufferstrook in volle gang

Gepubliceerd op
12 april 2013

Op proefboerderij Wijnandsrade in Wijnandsrade treft men voorbereidingen voor de metingen, die in het voorjaar uitgevoerd worden aan wintergraan als erosiebuffer. In de nu geldende erosieverordening wordt voorgeschreven dat bij een kerende grondbewerking op hellingen van 2% of meer een bufferstrook of buffervlak moet worden aangelegd met gras, gras/kruiden of luzerne. Deze bufferstrook moet vóór 1 december worden ingezaaid.

Akker met graanbufferstrook

Akkerbouwers, die een kerende grondbewerking willen uitvoeren, vragen zich al geruime tijd af waarom deze bufferstrook niet met een wintergraan ingezaaid kan worden en hebben hiervoor een onderzoeksvoorstel ingediend bij de regionale programmeringscommissie van Productschap Akkerbouw.

DLV Plant en PPO voeren het onderzoek uit op proefboerderij Wijnandsrade. Op deze locatie zijn op twee tijdstippen in het najaar stroken ingezaaid met gras, wintergerst en wintertarwe. Ook zijn er stroken aangelegd, die onbeteeld worden gehouden.

In het voorjaar willen de onderzoekers middels regensimulatie de mate van afstroming van water en grond meten op een deel van het proefveld. Daarnaast wordt op een andere deel van het proefveld de natuurlijke afstroming gedurende het groeiseizoen gemeten. Om de metingen goed te kunnen uitvoeren zijn corridors ingegraven om ieder testveldje afzonderlijk te kunnen meten (zie de afbeeldingen). De eerste resultaten worden deze zomer verwacht.