gebruik kunstmest en bestrijdingsmiddelen in Indonesië

Voorlichting over gebruik kunstmest en bestrijdingsmiddelen in Indonesië verbetert inkomen

Intensieve voorlichting over de teelt van paprika en hete peper helpt Indonesische boeren om hun inkomen te verhogen. Samen met lokale partners ontwikkelt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) praktische adviezen en brengt ze over via uitgekiende voorlichting en training.

Onvoldoende kennis

De productie van groenten in Indonesië groeit door een toenemende vraag. Toch heeft deze ontwikkeling nog onvoldoende geleid tot hogere inkomens voor de boeren. Dat komt mede doordat de boeren te weinig weten over de bestrijdingsmiddelen en de kunstmest die ze gebruiken: ze spuiten te veel of gebruiken de verkeerde stof tegen de verkeerde ziekte of plaag. Ook geven ze meer kunstmest dan de gewassen nodig hebben. Op die manier geven ze meer geld uit aan de teelt dan nodig is.

Voorlichting in Train the Chain

In het project Train the Chain lossen de onderzoekers het gebrek aan kennis op met intensieve voorlichting. Eerst stellen ze samen met telers en andere betrokkenen teeltadviezen op. Deze best practices laten ze zien in demonstratievelden: voor paprika in een kas in West Java, voor hete peper op drie locaties in het open veld in Midden Java. Op deze locaties bieden de onderzoekers vervolgens trainingen aan de voorhoede van de telers aan. Ook houden ze open dagen, waarop bezoekers instructies krijgen over de verbeterde teelttechnieken.

train the chain

De onderzoekers richten zich met hun voorlichting niet alleen op de boeren zelf, maar ook op het landbouwonderwijs. Ze ontwikkelen cursussen voor leraren van middelbare landbouwscholen en voor universiteitsstudenten en maken daarbij gebruik maakten van de ervaringen in het project. Vervolgens leggen ze alle ervaringen vast op video en in een groot aantal publicaties, posters, onderwijsmodules en teelthandleidingen.

Succesvolle werkwijze

Op de demonstratielocaties is de nieuwe manier van telen een groot succes. De teelten laten zien dat het inkomen van de boeren tot 50 procent kan stijgen. En dat vooral door zuiniger om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en een beter gewasmanagement. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalt dan met zo’n tien procent.

Het is de bedoeling om deze manier van werken ook in andere regio’s van Indonesia toe te gaan passen.