Voortraject Bedrijfssurvey schol en tong

Project

Voortraject Bedrijfssurvey schol en tong

Levert een bedrijfssurvey (d.w.z. een survey door vissersschepen) extra informatie op over schol en tong, waarmee de bestandsschattingen zouden kunnen verbeteren?

Dat is een vraag die we beantwoorden in het “Traject Bedrijfssurvey”. Als blijkt dat er echt behoefte bestaat aan een bedrijfssurvey, dan wordt in de laatste fase van het traject zo’n bedrijfssurvey ontworpen en gestart.

Komt er in de toekomst een bedrijfssurvey in Nederland? In Engeland, Noorwegen en IJsland wordt een bedrijfssurvey al meerdere jaren ingezet als onderdeel van de bestandschatting. In Noorwegen bijvoorbeeld doen daar jaarlijks 14 bedrijfsschepen aan mee.

In Nederland loopt het ‘traject bedrijfssurvey’ waarbinnen de mogelijkheid en wenselijkheid van een bedrijfssurvey worden onderzocht. In 2009 viste de UK-45 voor het eerst drie dagen met de onderzoeksschepen de Isis en de Tridens mee. Toen bleek het vergelijkend vissen haalbaar en zinvol te zijn. Daarom viste de UK-45 in de weken 32, 36 en 37 van 2010 nog eens een aantal dagen met de onderzoeksvaartuigen mee. Daarmee zouden voldoende gegevens verzameld moeten zijn om te kunnen zien of de groottesamenstelling van de gevangen tong en schol van de UK-45 afwijkt van die van de onderzoeksschepen.

Het gaat er bij die vergelijking niet zozeer om hoeveel meer vis de UK-45 met langere vistuigen en hogere vissnelheid vangt, maar of de groottesamenstelling van de vangst verschilt. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat een commerciële kotter in verhouding meer grote schol en tong vangt dan de onderzoeksschepen. Als dat zo is, kunnen gegevens van een survey met commerciële schepen belangrijke aanvullende informatie opleveren voor de bestandschatting.

 Het Traject Bedrijfssurvey bestaat uit 3 fasen. Met aan het eind van elke fase een go-no go moment.
Het Traject Bedrijfssurvey bestaat uit 3 fasen. Met aan het eind van elke fase een go-no go moment.

Fase 1 liet zien dat het praktisch uitvoerbaar was voor een vissersschip en onderzoeksschepen op samen op te vissen. De vangsten werden zo verwerkt dat het mogelijk was de lengtesamenstelling van tong en schol te vergelijken. Ook bleek in deze fase dat er draagvlak is bij onderzoekers, vissers en visserijbeheerders voor een bedrijfssurvey.

In Fase 2 vergeleek de UK-45 in 3 weken van de onderzoekssurvey nog eens de lengtesamenstelling van tong en schol met de onderzoeksschepen.

In november 2010 zijn de resultaten gepresenteerd en besproken met geïnteresseerden uit de visserijsector en andere partijen.

Daarna is besloten over Fase 3: per 2011 starten met een bedrijfssurvey. In zo’n bedrijfssurvey nemen vissersschepen jaarlijks op een gestandaardiseerde manier monsters van schol en tong.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan