Vroege Vogels: Kat bedreigt roodsnavelkeerkringvogel op Saba

In Vroege Vogels (zondag 7 juli) een gesprek met Dolfi Debrot van IMARES Wageningen UR en Michiel Boeken die onderzoek deed voor de Saba Conservation Foundation, over de bedreigde roodsnavelkeerkringvogel.

» Beluister het interview (Vroege Vogels, 7 juli 2013)

Op het Caribische eiland Saba broeden grote aantallen zeevogels.
Een belangrijke soort in de Nederlandse gemeente is de roodsnavelkeerkringvogel. Onderzoek van zowel IMARES als de Saba Conservation Foundation toont aan dat met name verwilderde katten het hebben voorzien op de nesten. Vooral de laatste jaren staat de roodsnavel hierdoor enorm onder druk. Het broedsucces neemt af. Volgens sommigen wordt de zeevogel zelfs met uitsterven bedreigd.

In Vroege Vogels een gesprek met Dolfi Debrot van IMARES en Michiel Boeken die onderzoek deed voor de Saba Conservation Foundation.

Donzig kuiken van roodsnavelkeerkringvogel
Donzig kuiken van roodsnavelkeerkringvogel

Roodsnavelkeerkringvogel

Keerkringvogels brengen het grootste deel van hun leven door op zee. Alleen voor het broeden en voeden van hun jong komen ze aan land. Ze nestelen onder stenen en in rotsspleten, waar ze zonder enig spoor van nestbouw een enkel ei leggen. Na gemiddeld 43 dagen komt een donzig kuiken ter wereld dat na zo’n drie maanden groot genoeg is om het nest te verlaten. Na minstens vier jaar rondzwerven op zee zijn ze geslachtsrijp en keren ze vaak terug naar de plek waar ze zelf uit het ei zijn gekropen.

Roodsnavelkeerkringvogel
Roodsnavelkeerkringvogel

De steile hellingen en de ontoegankelijke kliffen op Saba bieden een goed leefgebied voor een grote broedpopulatie van de roodsnavelkeerkringvogel. Het werkelijke aantal keerkringvogels dat in gaten en spleten in de rotskusten broedt, is moeilijk te bepalen, maar wordt geschat op meer dan duizend broedparen. Op basis van de beschikbare broedhabitat zou het zelfs ook meer dan het dubbele kunnen zijn.

Daarmee huisvest Saba minimaal circa 35 procent van alle roodsnavelkeerkringvogels in de Caribbean en enkele procenten van de wereldpopulatie. Het relatieve belang van de broedpopulatie keerkringvogels op Saba neemt nog steeds toe. Elders in de regio gaan broedgebieden verloren door toerisme of industrie. Vanwege het grote belang voor broedende zeevogels is de gehele kustzone van Saba door BirdLife International in 2008 aangemerkt als Important Bird Area.

Bron: IMARES, Vroege Vogels, Vogelbescherming, Michiel Boeken