Nieuws

Vroege detectie tegen besmetting met stengelaaltjes in bollen

Gepubliceerd op
29 oktober 2013

Stengelaaltjes (Q-organisme) zijn de laatste jaren in de bollenteelt een groot probleem. De meeste schade is er bij tulp, omdat een besmette partij in z'n geheel moet worden vernietigd. Het Praktijknetwerk Stengelaaltjes in het Vizier doet onderzoek naar vroege detectie en herkenning van de symptomen in bollen.

Stengelaaltjes kunnen lang overleven in de grond. Besmetting kan leiden tot een direct zichtbare aantasting, maar kan ook enkele jaren in het gewas onzichtbaar aanwezig zijn, en toch andere partijen en percelen besmetten. Dit geeft onzekerheid bij ondernemingen.

Verspreiding van stengelaaltjes

Verspreiding van stengelaaltjes kan plaatsvinden tijdens de verwerking en de bolontsmetting van het plantgoed, maar ook via de grond. Vruchtwisseling, opslagbestrijding en ontsmetting van de grond zijn belangrijke middelen om verdere verspreiding te voorkomen. Hierbij is het van groot belang om een aanwezige besmetting in het gewas of in de bollen zo vroeg mogelijk te herkennen, maar vroege detectie is lastig, omdat de symptomen dan nog zeer licht zijn en makkelijk te verwarren zijn met andere ziekten

Duurzamere teelt

In het praktijknetwerk Stengelaaltjes in het Vizier wordt onderzocht of het voor bollen mogelijk en zinvol is om vroegtijdig een besmetting te detecteren of te herkennen, om daarmee verspreiding te voorkomen. Bemonstering en fotomateriaal kunnen helpen om op tijd de juiste bestrijdingsmaatregelen te treffen en daarmee de besmetting kleiner te houden, waardoor de teelt duurzamer wordt.

Praktijknetwerk

Een praktijknetwerk bestaat uit bedrijven of organisaties die samen met de deelnemers uit het samenwerkingsverband het projectdoel realiseren. De bedrijven of organisaties leveren kennis, geld of arbeid aan het project. Het praktijknetwerk bestaat bijvoorbeeld uit non-profit organisaties, overheidsinstellingen of adviesbureaus. Ook landbouwondernemingen, kennisinstellingen en agro-MKB-ondernemingen mogen deelnemen in het praktijknetwerk.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband (landbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen en/of kennisinstellingen) vraagt de subsidie aan en neemt het initiatief om met anderen een praktijknetwerk te starten. Het samenwerkingsverband vormt de kern van het praktijknetwerk.