Project

Vroege waarschuwingssystemen – metabolomics waarschuwt voor pathogeen aanval!

Er is een oorlog aan de gang – ten minste in de plantenwereld. Planten worden voortdurend aangevallen door ziekten en plagen en – doordat ze niet kunnen weglopen – moeten ze snel reageren en zich kunnen verdedigen. Dit gebeurt meestal door het aanmaken van chemische stoffen die de indringer afweren, doden, of de groei ervan vertragen. Onderzoekers van Plant Research International gebruiken metabolomics om deze stoffen aan te tonen en om de afweermechanismen die daarbij een rol spelen te analyseren.

Dit is niet alleen van belang om ons inzicht te geven in de manier waarop planten zichzelf beschermen maar de gebruikte technologieën vinden ook toepassing in vele andere gewasproductiesystemen. Wij ontwikkelen deze voor toepassing als vroege waarschuwingssystemen voor telers.

Monitoring van kassen

Planten die door insecten worden aangevallen geven stoffen af die een afwerend effect kunnen hebben op de belager of die zelfs de vijanden daarvan, zoals parasitaire wespen, aantrekken. Het is bekend dat schimmelsporen en mycelium, maar ook pathogene bacteriën, door dergelijke stoffen worden gedood of in hun ontwikkeling worden geremd, of dat de reproductie wordt belemmerd.

Veel planten beschikken over een zeer geavanceerd ’chemisch arsenaal’ om ze te helpen overleven. Wij maken gebruik van metabolomics om dit arsenaal te karakteriseren. Maar we gaan nog een stap verder. Als planten die in een kas groeien worden aangevallen en kenmerkende metabolieten afgeven als bescherming, dan zou het in zo’n beschermde omgeving mogelijk kunnen zijn deze ‘signaalmoleculen’ al in een heel vroeg stadium aan te tonen – zelfs als nog maar enkele planten worden belaagd in een grote praktijkkas. In het project ‘Gezonde kas’ gebruiken we metabolomics om vroege waarschuwingssystemen te ontwikkelen (DiagNose) om zo de telers in staat te stellen hun duurzame ziekte- en insectenbestrijdingsstrategieën verder te verbeteren.